Horní otročínský pramen je znám a využíván nejméně od 17. století, kdy se o něm zmiňuje Bohuslav Balbín jako o "pozoruhodné kyselce". Pramen je jímán nádherným dutým kmenem s letopočtem z roku 1819(!) v hloubce 70 cm. Vydatnost pramene je přibližně 2 l/min.

Na území Otročína se nachází celkem 5 minerálních pramenů, z nichž byl v minulosti využíván tento Horní pramen, dále Dolní pramen a Beránčí kyselka.

Obec Otročín má zájem o zpřístupňování krajiny a navracení drobných liniových prvků do ní. V minulosti došlo ke scelení pozemků a k likvidaci cest, stromořadí i remízků. Zmizela tak "útulnost" krajiny, všude se rozprostírají velké nedělené zemědělské pozemky.

Na cestě vedoucí k Horní otročínské kyselce bylo vysazeno 41 ks vysokokmenných místních odrůd ovocných dřevin. Vysazené dřeviny byly odborně ošetřeny, ukotveny ke kůlu a opatřeny dočasnou chráničkou před poškozením. Výsadba byla provedena 25. 10. 2008 v rámci akce Den živých vod. Před výsadbou byly účastníci seznámeni s problematikou a hodnotou krajinné zeleně i správným postupem výsadby. Výsadby se zúčastnilo pod odborným vedením zahradníků a zahradních architektů více jak 150 osob místních i přespolních. Přípravu výsadbových míst zajistili obětavě členové Sboru dobrovolných hasičů z Otročína, rostlinný materiál dodala Zahrada Teplá a 23/02 ZO ČSOP BERKUT.

horni otrocinsky altan otrocinska alej 2018

2018 – altán nad vývěrem a alej podél přístupové cesty

otrocinsky1 otrocinsky2
otrocinsky3 otročínský alej výsadba v roce 2008

2008 – obnova pramene a výsadba aleje

0
0
0
s2sdefault