Takto okolí pramene vypadalo ve 20. letech 20. století.
bochovsky1

Železitý pramen je znám a využíván nejméně od 19. století, kdy bylo jeho okolí upraveno jako výletní cíl obyvatel Bochova i jeho návštěvníků. Byla upravena jednak cesta k prameni osázením stromořadí, tak i samotné jímání. Okolí pramene bylo osázeno okrasnými dřevinami a rostlinami (dodnes se zachoval převislý jasan - Fraxinus excelsior ´Pendula´).

Téměř zapomenutý a velmi poničený Železitý pramen byl upraven a zpřístupněn za podpory Karlovarského kraje a Města Bochov v roce 2009 jako společný projekt Místní akční skupiny Kraj živých vod, z.s. a Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova. Na realizaci projektu se podílely i další neziskové organizace.

Slavnostní zpřístupnění pramene se uskutečnilo v rámci IV. ročníku Dne živých vod 28. října 2009.

Cílem projektu je zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví zdejší oblasti, která je proslulá množstvím minerálních pramenů. Tato realizace je součástí integrovaného projektu na podporu všestranného rozvoje zdejšího regionu, s jehož realizací bylo zahájeno v roce 2006 pod názvem "Kraj živých vod". Na realizaci jednotlivých dílčích projektů se aktivně podílí nejen jednotlivé samosprávy, ale i místní neziskové organizace a podnikatelské subjekty. Cílem je zajímavá nabídka pro návštěvníky zdejší oblasti a podpora hrdosti místních obyvatel na krajinu domova.

Stav prameniště v únoru roku 2009
bochovsky2

 

Takto probíhaly práce na úpravě prameniště v srpnu a září 2009.
bochovsky3

 

A takto vypadal obnovený Železitý pramen dva dny před slavnostním
zahájením, které proběhlo dne 28. října 2009 pod názvem
DEN ŽIVÝCH VOD.

bochovsky4
0
0
0
s2sdefault