Bochov leží v západních Čechách, jihovýchodním směrem od Karlových Varů. Kolem města prochází silniční tah spojující Prahu a Karlovy Vary. Bochov se rozkládá v údolí mezi Tepelskou vrchovinou a Doupovskými horami, které slouží jako vojenský výcvikový prostor Hradiště. Městečkem protéká Bochovský potok. V okolí města je vybudována také řada rybníků.

Založení Bochova datujeme od 1. poloviny 14.století,kdy ho nechali postavit pánové z Rýzmburku. Vznikl jako hornické městečko. Zásoby cínu však byly brzy vytěženy a Bochov zůstal městem řemeslníků, zemědělců a obchodníků.

Významnou zdejší památkou je vedle zříceniny hradu Hartštejna kostel sv. Archanděla Michaela, kde leží dva náhrobky šlechtických rodů a vzácné varhany. Na místním hřbitově uvidíte památník 37 obětem pochodu smrti, který na konci války Bochovem procházel.

 


bochov1

Hartenštejn

– poprvé se o tomto pozdně gotickém hradu dozvídáme roku 1473, kdy jej postavil Jindřich z Plavna. Tento šlechtický hrad byl zároveň vojenským opěrným bodem s velmi dobrou dělostřeleckou ochranou. Dnes zbyly z hradu zbytky věží, příkopy kolem, sklepy a zbytky dalších staveb.

 


bochov2

bochov3

bochov4

Kostel sv. Michaela Archanděla je jednolodní s trojboce uzavřeným presbytářem a postraními sakristiemi. Pozdně gotická stavba byla přestavěna v roce 1666 po požáru města. Zařízení a výzdoba interiéru pochází z doby kolem roku 1750. Ve vnější fasádě je několik nápisových náhrobních kamenů


bochov5

Kostel sv. Jakuba je pravděpodobně původní farní kostel z roku 1356, který byl přestavěn kolem roku 1750. Velmi zajímavý je Mariánský sloup stojící na náměstí města, pocházející z roku 1685.


bochov6

Město Bochov se dále dělí na tyto části : Číhaná, Dlouhá Lomnice, Herstošice, Hlineč, Javorná, Jesínky, Kozlov, Mirotice, Německý Chloumek, Nové Kounice, Polom, Rybničná, Sovolusky, Teleč, Těšetice a Údrč.

V Bochově v roce 2010 proběhly úpravy v rámci projektu Obnova obcí v pohraničí a to na Hladovém vrchu. Cílem bylo využití tohoto místa k rekreaci. Byla upravena vzrostlá zeleň a provedeny navazující sadovnické úpravy. Dále zde byl instalován mobiliář a trojice soch, které navrhl a vyrobil pan Václav Gatařík.


bochov7

bochov8

Za zmínku jistě stojí Údrč,ležící 3 km východně od Bochova při cestě na Prahu. První písemné zmínky jsou z let 1169 a 1183, kdy je Údrč uváděna jako majetek Smila z Údrče, od něhož pochází písmeno „S“ v erbu zdejších vladyků. Údrčským patřil statek až do roku 1560, kdy získali Údrč přímo její lenní páni z Plavna. Již v této době byl ve vsi farní kostel. Údrč byla lénem, jež patřilo zprvu k Bečovu, později po výstavbě hradu Hartenštejnu k Bochovu. Od 17.století tvořila Údrč samostatné panství, ke kterému bylo připojeno dvanáct dalších vesnic. Za státní administrace kolem roku 1800 byl statek Údrč opětovně dělen a jeho význam klesal. Posledním majitelem byl lesní inženýr Guide Hilscher. Až do roku 1945 spravovala statek jeho vdova Berta Hilscherová. Nadmořská výška Údrče je 616 m. Z přírodovědného hlediska je Údrč a její okolí významné rozsáhlou sítí rybníků, které se vyznačují bohatou faunou i flórou.


bochov9

Kostel sv. Linharta – patrona domácího zvířectva, zemědělství a vězňů. Původně gotický (zachovaná sakristie), přestavěný barokně a další přestavba po požáru roku 1783. Renovace v letech 1854 a 1911. Kostel je jednolodní obdélný s trojboce uzavřeným presbytářem, se sakristií na severní straně a hranolovou věží v průčelí, zařízení kostela z 2.poloviny 18.století. V jižní a severní stěně presbytáře jsou vsazeny kamenné figurální epitafy z 16.století. V podlaze kostela renesanční náhrobník s letopočtem 1620. Od roku 1997 je kostel obnovován. Kolem kostela byl původní hřbitov s pozoruhodnou kostnicí. V roce 1930 byl při silnici na Teleč postaven nový údrčský hřbitov, v sedmdesátých letech byl zrušen. Místo připomíná kamenný kříž.

V Údrči proběhly z projektu Obnova obcí v pohraničí sadovnické úpravy okolí kostela a hřbitova. Tento projekt také probíhal v nedalekých Těšeticích, kde byl instalován mobiliář a provedeny sadovnické úpravy v okolí nově opravené kapličky.

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého můžeme najít v Javorné. Vznikl jako zámecká kaple kolem roku 1730.


bochov10

Ukázkou cenné vesnické církevní stavby je Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kozlově. Kostel má samostatnou křestní kapli. Je v majetku Bochova, v roce 2006 bylo započato s pracemi na jeho záchraně a obnově.


bochov11

Nejvýše položeným místem je vrchol Zámecký Vrch ( 734m.n.m.). Z města vedou dvě značené cyklostezky a také značená turistická trasa.

V okolí Bochova stojí za pozornost významné poutní místo Skoky s kostelem Navštívení Panny Marie z roku 1738.


bochov12

bochov13

U obce Rybničná se potom nachází chráněný přírodní útvar – viklan.


bochov14
0
0
0
s2sdefault