prv

Programový rámec PRV

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Pro zemědělce a další aktéry na území MAS Kraj živých vod je v PRV na současné období 2014-2020 připraveno téměř 30 mil. Kč. Míra podpory pro žadatele činí 45 až 80 %, dle charakteru žadatele a zaměření (Fiche).

Jedná se především o podporu:

F1 Rozvoj zemědělských podniků
F2 Zpracování zemědělských produktů
F3 Lesnická infrastruktura
F4 Zemědělská infrastruktura
F5 Využití místních zdrojů, rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu
F6 Využití lesů pro cestovní ruch
F7 Vzdělávání, informace a výchova pro udržitelný rozvoj
F8 Posílení a využití specifik regionu (pro operaci 19.3.1)
F9 Obnova venkova

Pravidla pro poskytování dotace

Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1 (sekce Ke stažení, Zpřesnění pro rok 2022)

Dokumenty k hodnocení projektů na MAS

Vnitřní směrnice - Způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zajištění transparentnosti
Čestné prohlášení osoby podílející se na výběru Žádostí o dotaci
Jednací řád Výběrové komise

INFORMACE A ODKAZY PRO ŽADATELE

Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře.

Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře, doporučujeme vyplnit Žádost o přístup a následně ji podat přes datovou schránku nebo osobně na pracovištích SZIF v Karlových Varech, Chebu nebo Plzni. Pokud jsou doloženy všechny potřebné dokumenty, zřízení přístupu probíhá zpravidla na počkání.

Dále doporučujeme seznámit se s postupem pro vygenerování a podání Žádosti o dotaci (sekce Ke stažení/Postupy administrativních kroků Žádostí přes MAS/Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF). Žádost o dotaci lze vyplňovat pouze v programu Adobe Acrobat Reader od verze 8.1, který lze stáhnout zdarma.

U projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 2.000.000 Kč bez DPH doporučujeme seznámit se s textem Příručky pro zadávání veřejných zakázek (sekce Ke stažení).

KONTAKTNÍ OSOBY PRO INFORMACE A KONZULTACE ŽÁDOSTÍ
Zaměstnanci MAS poskytují konzultace k výše uvedeným tématům zdarma. Připravujete-li projekt nebo máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat:

RNDr. Bc. Marek Belza

tel:+420 728 652 643

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

0
0
0
s2sdefault