irop

Programový rámec IROP           

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Kraj živých vod na období 2014 – 2020 (SCLLD) je možno předkládat projekty do programového rámce IROP – Integrovaného regionálního operačního programu.

MAS Kraj živých vod bude vyhlašovat výzvy v těchto oblastech:

1.1 Občanská vybavenost a služby na venkově

  • Aktivita Rozvoj komunitních center

1.3 Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity

  • Aktivita Infrastruktura pro základní vzdělávání
  • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Základní informace k podporovaným aktivitám naleznete v Programových rámcích IROP ve Strategii - SCLLD MAS Kraj živých vod.

 

HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2020

Dokumenty pro 3. a 4. výzvu IROP:

HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2017/18

Dokumenty pro 1. a 2. výzvu IROP:

Zaměstnanci MAS poskytují konzultace k výše uvedeným tématům zdarma. Připravujete-li projekt nebo máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat:

 

Kontakt:

Jiřina Vladařová
T: +420 775 311 204
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

1.3 Občanská vybavenost a služby na venkově

  • Aktivita Rozvoj komunitních center

Komunitní centra jsou veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Komunitní centrum realizuje sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Členové komunity se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě.

Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, základního sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.

V projektech je možno finančně podpořit tyto činnosti: stavby a stavební práce, rekonstrukci stávající infrastruktury, nákup pozemků a staveb, vybavení pro zajištění provozu komunitního centra a auto pro terénní sociální služby. Menší část prostředků je možno použít na demolici, úpravy venkovního prostranství, technický dozor, projektovou dokumentaci, nákup služeb atd.

Dotace je poskytována na 95% způsobilých nákladů, 5% dodává žadatel z vlastních zdrojů.

Bližší informace k aktivitě Rozvoj komunitních center jsou uvedeny ve Specifických pravidlech k výzvě 62.

Žádosti o poskytnutí dotace je možno podat na základě vyhlášení výzvy MAS.

Žádost se podává elektronicky. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě MAS a ve Specifických pravidlech.

Hodnocení podaných projektů probíhá ve dvou kolech – hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a poté věcné hodnocení. Následně probíhá závěrečné ověření způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj ČR. Popis průběhu hodnocení projektů je uveden v Interních postupech MAS.

Žadatelé jsou o výsledku informováni v elektronickém systému pro podání žádostí, schválené projekty rovněž zveřejní MAS na svých webových stránkách.

Zaměstnanci MAS poskytují konzultace k výše uvedeným tématům zdarma. Připravujete-li projekt nebo máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

 

1.3 Investice do vzdělávání a zázemí pro volnočasové aktivity

  • Aktivita Infrastruktura pro základní vzdělávání
  • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Zaměření projektu musí vést ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), na budování bezbariérovosti, na zajištění konektivity a připojení k internetu nebo v ORP s vyloučenými lokalitami k zvyšování kapacity kmenových učeben.

V projektech je možno finančně podpořit tyto činnosti: stavby a stavební práce, rekonstrukci stávající infrastruktury, nákup pozemků a staveb, vybavení budov a učeben, kompenzační pomůcky. Menší část prostředků je možno použít na demolici, úpravy zeleně, technický dozor, projektovou dokumentaci, nákup služeb atd.

Dotace je poskytována na 95% způsobilých nákladů, 5% dodává žadatel z vlastních zdrojů.

Bližší informace k aktivitě Infrastruktura pro základní vzdělávání a k aktivitě Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání jsou uvedeny ve Specifických pravidlech k výzvě 68.

Žádosti o poskytnutí dotace je možno podat na základě vyhlášení výzvy MAS.

Žádost se podává elektronicky. Podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě MAS a ve Specifických pravidlech.

Po ukončení příjmu žádostí MAS probíhá ve dvou kolech hodnocení podaných projektů – hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a poté věcné hodnocení. Následně probíhá závěrečné ověření způsobilosti na Centru pro regionální rozvoj ČR. Popis průběhu hodnocení projektů je uveden v Interních postupech MAS.

Žadatelé jsou o výsledku informováni v elektronickém systému pro podání žádostí, schválené projekty rovněž zveřejní MAS na svých webových stránkách.

Zaměstnanci MAS poskytují konzultace k výše uvedeným tématům zdarma. Připravujete-li projekt nebo máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

0
0
0
s2sdefault