irop

4. výzva MAS Kraj živých vod Program rozvoje venkova

ONLINE SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

V důsledku současných pandemických opatření bohužel nemůžeme uskutečnit původně plánovaný seminář, který se měl konat dne 7. dubna 2020 na OÚ Ovesné Kladruby.

Proto jsme se rozhodli nabídnout Vám tento online seminář, který Vás formou prezentace seznámí s

1) možnostmi zaměření Vašich projektů podle vyhlášených opatření (fichí),

2) obecnými podmínkami, které je nutno splnit pro získání dotace,

3) specifickými podmínkami pro jednotlivá opatření (fiche)

a provede Vás jednotlivými kroky při

4) generování Žádosti o dotaci,

5) vyplňování Žádosti o dotaci

6) kompletaci příloh,

7) podání Žádosti o dotaci na MAS a

8) výběru a hodnocení Žádostí o dotaci na MAS

Po shlédnutí online semináře nebo jeho části Vás prosíme o zaslání stručného e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kterým nám potvrdíte, že jste si materiál prostudovali (náhrada klasické prezenční listiny).

Připojit můžete jakékoliv související dotazy, na které se budeme snažit obratem reagovat, nebo můžete volat na telefonní číslo 728 652 643.

Děkujeme

Než se pustíme do vlastní prezentace, uvádíme odkazy na základní dokumenty, kterými jsou definovány veškeré procesy spojené s administrací a hodnocením Žádostí o dotaci.

Jsou to:

Pravidla pro poskytování dotace

Pravidla 19.2.1 sekce Ke stažení, poslední aktualizace 8.10.2019 doporučujeme pročíst zejména Obecné podmínky a Specifické podmínky pro Vaše konkrétní zaměření projektu

Pravidla pro výběr a hodnocení projektů na MAS

Vnitřní směrnice - Způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zajištění transparentnosti

A teď už opravdu můžeme začít :-)

1) Vyhlášená opatření (fiche) pro 4. výzvu
jdi nahoru
Slide 01
2) Fiche s odkazy na specifické podmínky
jdi nahoru
Fiche 9 je dále rozčleněna na několik dílčích opatření (oblastí podpory):

1) Veřejná prostranství v obcích
2) Mateřské a základní školy
3) Obchody pro obce
4) Vybrané kulturní památky
5) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

3) Obecné a specifické podmínky pro získání dotace
Obecné podmínky (platí pro všechny fiche)
jdi nahoru
 Slide 01a
 Slide 01b
Specifické podmínky pro fichi F1 (zemědělci)
jdi nahoru
 Slide 02
Specifické podmínky pro fichi F5 (živnostníci)
jdi nahoru
Slide 03
Slide 04
Specifické podmínky pro fichi F9 (obce a NNO)
jdi nahoru
Slide 05 
 Slide 06
Fiche 9 Veřejná prostranství v obcích
jdi nahoru
 Slide 07
Slide 08 
Slide 09
Fiche 9 Mateřské a základní školy
jdi nahoru 
 Slide 10
 Slide 11
Slide 12
Fiche 9 Obchody pro obce
jdi nahoru 
 Slide 13
 Slide 14
Slide 15
Fiche 9 Vybrané kulturní památky
jdi nahoru
Slide 16 
 Slide 17
Fiche 9 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
jdi nahoru
 Slide 18
 Slide 19
Slide 20 
4) Generování Žádosti o dotaci
jdi nahoru

Veškerá administrace Vaší žádosti o dotaci bude probíhat přes PORTÁL FARMÁŘE, který najdete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)

 Slide 28

Nejprve je třeba pokud je ještě nemáte získat přístupové udaje (uživatelské jméno a heslo) do PORTÁLU FARMÁŘE, a to následujícím postupem:

1) Vyplnit formulář Žádosti o přístup do portálu Portálu farmáře ke stažení ZDE
2) Vyplněnou Žádost o přístup zaslat přes datovou schránku nebo předat osobně v pondělí nebo středu mezi 7:30 a 16:30 na pracoviště SZIF, odd. příjmu žádostí a LPIS (pracoviště SZIF doporučujeme kontaktovat telefonicky, úřední hodiny jsou v době pandemie zrušeny):

Karlovy Vary, Závodní 152 tel. 731 536 325 nebo 724 970 467
Cheb, Svobody 547/19 tel. 703 197 372 nebo 603 567 770
Plzeň, Nerudova 35 tel. 603 892 503 nebo 603 258 441

Přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) získáte na pracovišti SZIF na počkání

V dalším kroku se přihlásíte do PORTÁLU FARMÁŘE a prokliknete na Nová podání:

Slide 30

Pokračujte na Žádosti PRV – projektová opatření / Žádosti o dotaci přes MAS:

Slide 31

Dále vyhledejte v seznamu MAS Kraj živých vod a klikněte:

Slide 32

Ve formuláři vyberte v roletce příslušnou Fichi, vypište název projektu a nakonec zadejte vpravo dole pole Generovat žádost:

Slide 33

Vygenerovanou žádost si uložte do svého počítače a z PORTÁLU FARMÁŘE se pro tuto chvíli z něj můžete odhlásit. Budete pokračovat vyplňováním žádosti a teprve až budete hotovi, vyplněnou žádost přes PORTÁL FARMÁŘE podáte. 

5) Vyplnění Žádosti o dotaci
jdi nahoru
 Slide 41

Stažení programu Adobe Acrobat Reader

 Slide 42

S pomocí instruktážního listu byste měli mít dostatek informací ke zdárnému vyplnění žádosti, přesto v případě jakýchkoli nejasností konzultujte na MAS.

 6) Kompletace příloh k Žádosti o dotaci
jdi nahoru

Pod níže uvedenými odkazy si stáhněte seznamy příloh, které bude potřeba doložit k Vaší žádosti. Jsou to jednak společné přílohy pro všechny fiche, jednak specifické přílohy, kde si zvolíte konkrétní seznam podle "své" fiche:

Společné přílohy pro všechny fiche

Specifické přílohy pro fichi F1

Specifické přílohy pro fichi F5

Specifické přílohy pro fichi F9

Seznamy uvádějí, za jakých podmínek je třeba tu či onu přílohu předložit. Může se zdát, že je příloh mnoho, ale např. pokud řemeslník projektuje pořízení stroje do dílny, dokládá k Žádosti o dotaci celkem 4 přílohy: Půdorys dispozice, Katastrální mapu, Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP a Fotodokumentaci místa, kde bude stroj umístěn.

Vzor přílohy Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce vyžaduje se u všech oblastech podpory ve fichi F9

Všechny přílohy je třeba před podáním Žádosti o dotaci na MAS zkompletovat, protože se budou podávat současně se Žádostí o dotaci. 

DŮLEŽITÉ:

Některé přílohy tzv. průřezové se nově vyplňují přímo v Portálu farmáře. Zde uvádíme Postup pro jejich vyplnění. Jsou to tyto přílohy:

1) Formulář pro posouzení finančního zdraví u projektů se způsobilými výdaji nad 1.000.000 Kč (viz Pravidla 19.2.1, kapitola B5 odstavec 10) – nutno vyplnit nepozději do data registrace Žádosti na SZIF (26.6. 2020);

2) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků – u projektů s mírou dotace dotace nad 50 % (kromě zvýhodnění oblastí LFA ve fichi F1) nebo vyžaduje-li to definice žadatele podle specifických podmínek (ve fichi F5) nebo je-li žádost podána v režimu de minimis (v kterékoli fichi) nutno vyplnit nepozději do data registrace Žádosti na SZIF (26.6. 2020) a

3) Prohlášení de minimis u projektů v režimu de minimis nutno vyplnit nepozději do podpisu Dohody o dotaci na SZIF (není tedy součástí příloh přímo k Žádosti o dotaci, ale s vyplněním není třeba otálet).

Pro případ kontroly si MAS může vyžádat zaslání průřezových příloh e-mailem (mimo Portál farmáře).

7) Podání Žádosti o dotaci na MAS
jdi nahoru
Slide 51 
 Slide 31
Slide 52
Slide 53
Slide 54
8) Výběr o hodnocení Žádostí o dotaci na MAS
jdi nahoru
Slide 61 
Slide 63 
Slide 64 
 Slide 65

 

 

0
0
0
s2sdefault