LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR OVESNÉ KLADRUBY

1. turnus 6. – 10. 8. 2018

Počet dětí: 13

Program tábora:

6. 8. 2018

Ráno jsme se v 8.30 sešli před obecním úřadem v Ovesných Kladrubech, kde jsme měli táborovou základnu. Dle očekávání dorazilo 13 dětí (5 holek a 8 kluků) se svými rodiči. Zajistili jsme docházku a předání nutných dokladů od rodičů. Tak rozloučit a hurá na tábor. Děti zamávaly a společně jsme se vydali na náš první táborový den. Děti si posedaly u stolu, proběhlo přivítání, seznamovací hry, byly představeny pravidla tábora (chování, co se smí a nesmí atd.). Poté byly děti rozděleny do dvou skupiny tak, aby byly vyrovnány věkem a poměrem pohlaví. Prvním úkolem bylo vymyslet společný týmový pokřik. Po svačině jsme společně vyrazili na dětské hřiště, vzali s sebou veškeré sportovní vybavení a vybavení na písek a šli si hrát. Na fotbalovém hřišti byly děti opět rozděleny do týmů a probíhaly soutěže např. běh přes překážky, slalom, střílení na branku. Po obědě následoval polední klid, kdy si děti malovaly, povídaly, dávaly hádanky. Odpoledne jsme vyrazili na procházku do přírody a pak si opět hráli na dětském hřišti.

7. 8. 2018

Ráno jsme se opět sešli v 8.30 na naší základně. Sbalili batůžky se svačinou a pitím a vydali se na hřiště. Opět zde byli připraveny týmové hry s využitím všech nakoupených sportovních potřeb (švihadla, míče, obruče, náčiní na písek, přenášení vody apod.) Po obědě jsme opět vyrazili na procházku do přírody a po návratu před odchodem domů jsme společně tvořili a malovali.

8. 8. 2018

Ráno jsme se sešli a zahráli si společenské hry. Od 10 hod jsme měli objednaný čtyřhodinový animační program „Jmenuji se strom“ z Bečovské botanické zahrady. Poznávali jsme společně v přírodě stromy, povídali si o významu stromů v přírodě a pro člověka a zahráli vědomostní hry o stromech. Pracovníci Bečovské botanické zahrady si s námi hráli a pracovali až do odpoledne.

9. 8. 2018

Opět jsme se ráno sešli a vyrazili na půldenní pěší výlet do zaniklé vesnice Vysočany. Oběd jsme si společně uvařili v kotlíku na ohni. Odpoledne jsme zase využili dětské/fotbalové hřiště a připravili pro děti soutěže a hry do kterých se nakonec zapojili i rodiče.

10. 8. 2018

Jako vždy jsme se sešli v 8.30 a proběhly hry uvnitř. Využili jsme a vyzkoušeli si postupně všechny společenské hry. Společně jsme ukončili náš 1. příměstských tábor, rozloučili se a těšíme se na další.

PT OvKl1 PT OvKl2
PT OvKl3 PT OvKl4
letní tánor plakát ovesky
0
0
0
s2sdefault