Dřevohryzská kyselka leží mezi obcemi Dřevohryzy (něm. Zeberhisch) a Dobrou Vodou (něm. Dobrawod). Umístění pramene v mělké nivě a neúdržba okolí způsobovaly jeho postupné zaplavování, znečišťování a postupné ucpávání. Vývěr byl v roce 2012 vyčištěn, obnoven a zpřístupněn ZO ČSOP Berkut, které pomáhalo s realizací o. s. Český západ. V rámci záchranných prací bylo nutno pramenné místo mírně odvodnit, pramen vyčistit od nánosů, upravit jímání (původní betonovou skruž nahradit výdřevou a ujílovat) a zajistit nezaplavování vývěru. Pramen byl zastřešen a byla upravena přístupová pěšina.

Dřevohryzy jsou dnes zaniklou obcí, přičemž její historie je velmi stará a sahá až do 13. století, kdy patřila tepelskému klášteru. Obec zanikla na Tepelsku jako poslední, paradoxně však po ní zůstalo nejméně patrných stop. Projíždíme-li okolo, nespatříme z bývalé obce žádné zbytky stavení, plotů nebo pomníků. Jen skupina vzrostlých stromů a stará cesta upozorňují na místo, kde ještě docela nedávno žili lidé. Kyselka byla využívána místními obyvateli k občerstvení při práci v zemědělství či poutníky na cestách. Pramen byl, stejně jako nedaleká zaniklá vesnice Dřevohryzy, postupně zapomenut a neudržován.

Přitom se Dřevohryzy řadily mezi významné zemědělské obce Tepelska. V roce 1878 měly 27 domů a 145 obyvatel; obec vlastnila 196 ks hovězího dobytka, 2 koně, 7 sviní a 11 včelstev. Patřila pod farnost Vidžín, poštou k městu Teplá, kde byla také nejbližší železniční stanice. Pod obecní úřad v Dřevohryzích spadal i Heřmanov, hájovna Stěnská a nedaleký Röllerův mlýn. Místní děti chodily do malé jednotřídní školy. V období před 2. světovou válkou dosáhl počet obyvatel v obci 159 ve 28 staveních, což bylo nejvíce v její historii. Severně od Dřevohryz stávala cihelna, která však počátkem války vyhořela a její provoz již nebyl v plné míře obnoven. Dodnes z ní zůstaly patrné zarostlé zbytky základů. Po skončení 2. světové války se Dřevohryzy postupně vylidňovaly a od roku 1970 je obec uváděna jako zaniklá (zdroj: Ludvík Poláček).

drevohryzska kyselka1

17. září 2012 – Dřevohryzská kyselka

0
0
0
s2sdefault