Naučná stezka Siardův pramen byla za podpory Karlovarského kraje vybudována v roce 2007 jako společný projekt MAS Kraj živých vod, z.s., Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova a Obce Mnichov. Na realizaci projektu se podílely i neziskové organizace ZO ČSOP Berkut a Cesta z města, o.s..

 

Cílem projektu je zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví zdejší oblasti, která je proslulá především množstvím minerálních pramenů.

 

Tato realizace je součástí integrovaného projektu na podporu všestranného rozvoje zdejšího regionu, s jehož realizací bylo započato v roce 2006 pod názvem "Kraj živých vod". Na realizaci jednotlivých dílčích projektů se aktivně podílejí nejen jednotlivé samosprávy, ale i místní neziskové organizace a podnikatelské subjekty. Cílem je nejen zajímavá nabídka pro návštěvníky zdejší oblasti, ale především podpora hrdosti místních obyvatel na krajinu svého domova.


siarduv1

siarduv2
0
0
0
s2sdefault