Střednědobé hodnocení plnění SCLLD k 30. 6. 2019 (evaluační zpráva):

Mid-term evaluace realizace SCLLD MAS KŽV

 

Zprávy o plnění integrované strategie

Za období 22. 08. 2017 – 31. 12. 2017

Za období 01. 01. 2018 – 30. 06. 2018

Za období 01. 07. 2018 – 31. 12. 2018

Za období 01. 01. 2019 – 30. 06. 2019

Za období 01. 07. 2019 – 31. 12. 2019

Za období 01. 01. 2020 – 30. 06. 2020

 

Žádost o standardizaci MAS

Osvědčení o splnění standardů MAS

 

SCLLD po jednotlivých částech

Úvod

Analytická část

CHKO Slavkovský les

Minerální prameny

SWOT analýza

Strategická část

Akční plán

Programový rámec IROP

Programový rámec PRV

Programový rámec OPZ

Vazba priorit SCLLD na programové rámce a vazba na horizontální témata

Implementační část

Seznam příloh a zkratek

 

Seznam příloh:

Příloha A – Mapa území a seznam obcí

Příloha B – Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha C – Analýza rizik

Příloha D – Finanční plán a indikátory programových rámců

Příloha E – Čestné prohlášení

Příloha F – Datová základna

 

0
0
0
s2sdefault