Město Teplá leží v jihovýchodní části Karlovarského kraje v Tepelské vrchovině v nadmořské výšce 690 metrů. Na rozloze 120 km2 se nachází město spolu s dalšími 23 obcemi a katastry. Jsou to Babice, Beranov, Beranovka, Beroun, Bezvěrov,Bohuslav, Číhaná, Heřmanov, Horní Kramolín, Hoštěc, Jankovice, Kladruby, Klášter, Křepkovice, Mrázov, Nezdice, Pěkovice, Popovice, Poutnov, Rankovice, Služetín, Staré Sedlo a Zahrádka. V obvodu působnosti Městského úřadu žije 3100 obyvatel.
Historie města Teplá je prastará. Při hranici s německou říší vznikla v 11.století osada se zemskou bránou a celnicí, která sloužila jako ochranný hraniční bod. Zároveň zde byl postaven středověký hrad. Správcem celé oblasti byl velmož Hroznata, který nechal poblíž tvrze vybudovat premonstrátský klášter. V roce 1385 povýšil opat Bohuš Teplou na poddanské město.

Rozvoji města napomohla výstavba železniční tratě z Mariánských Lázní do Karlových varů dokončená v roce 1898.

Město je velmi bohaté na architektonické památky. Mezi nejznámější patří Stará radnice č.p.1, která byla postavena na počátku 18.století.


tepla1

Dále potom budova Staré školy, kde se dnes nachází Městský úřad. Byla založena opatem Janem Myšínem roku 1574.


tepla2

Děkanský kostel sv. Jiljí byl postaven v letech 1762-1765 tepelským stavitelem V. Hausmannem na místě staršího kostela. Jeho zařízení se nese v barokním stylu. Na klenbách kostela jsou fresky ze života sv. Jiljí.


tepla3

tepla4

Další zajímavé památky jsou například Sloup Nejsvětější Trojice (1721), Špitální kostel Nejsvětější Trojice (1692-1699) a Kaple sv. Kříže, Bolestné matky Boží a sv. Ondřeje (1768-1769).


tepla5

tepla6

Nejvýznamnější tepelskou památkou je Klášter premonstrátů s velkou historickou knihovnou. Nachází se asi 2km od centra města. Byl zaležen roku 1193 a první zdejší mši byl přítomen i český král Václav I. Vzkvétající Klášter byl roku 1380 vylidněn morem. Dnešní barokní podobu získal díky Krištofu Dientzenhoferovi. V roce 1950 byl zrušen a stal se kasárnami Československé lidové armády. Knihovna a muzeum byly od roku 1958 zpřístupněny veřejnosti. Od roku 1990, kdy byl klášter navrácen původnímu majiteli, řádu premonstrátů, postupně probíhá rekonstrukce celého areálu.


tepla7

tepla8

Nejlidnatější z obcí spadající pod katastr Teplé je Poutnov. Obec vznikla asi ve 13.století během kolonizace prováděné tepelským klášterem. Jako sídlo zástavních majitelů či klášterních správců sloužil dvůr, jehož součástí byla obytná budova. V 18.století získal jednoduchou barokní podobu. Dnes je zámeček, který najdeme v severní části návsi, ruinou holých zdí a havarijní střechy.


tepla9

tepla10

Druhá nejvíce zalidněná obec je Staré Sedlo. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1183. V obci se nachází jeden památný strom: 18,5 metru vysoký javor klen s 337 centimetrovým obvodem kmene, pojmenovaný „Javor u brány“. Nalezneme zde také jedna zachovalá boží muka (stojící u silnice na východním okraji obce) a dva památné kameny z konce 19. století, které jsou však oba značně poničeny.


tepla11

tepla12

V roce 2010 bylo v rámci projektu Obnova obcí v pohraničí upraveno 10 obcí náležících k Teplé. Jednalo se o sadovnické úpravy centrálních částí obcí v návaznosti na naučnou stezku Krajem živých vod v těchto obcích : Babice, Beranovka, Číhaná, Horní Kramolín, Jankovice, Křepkovice, Pěkovice, Poutnov, Rankovice a Služetín.

více o projektu Obnova obcí v pohraničí naleznete na stránkách www.obcevpohranici.cz

0
0
0
s2sdefault