Desátého července roku čtrnáctistéhotřicátého - sedmého, byla zdejší obec jménem Mnichov, nacházející se deset kilometrů severovýchodně od slavných Mariánských Lázní, jmenována městem. Její jméno bývá spojováno se starou poustevnou a kaplí, které stávaly západně od obce v údolí Mnichovského potoka - poutním místem, ke kterému mířila procesí z celého okolí. Zvláště, když zde byl asi před čtyřmi sty roky nalezen v troskách staré kaple zázračný obraz sv. Siarda, v jehož moc věřili všichni, kdo ho spatřili. Městu, bohatému na mlýny, bylo už téměř před pěti sty roky uděleno českým králem Vladislavem II. právo varečné. Takže v pozdějších dobách bývalo v obci až sto právovarečníků piva. Obec byla slavná. Pan Jošt z Mnichova se stal sekretářem krále Jiřího z Poděbrad. Dosáhl jeho plné důvěry a za své služby byl povýšen do stavu rytířského. V roce 1549 město až na devět obyvatel vymřelo, a proto muselo být nově osídleno. Z té doby se datuje i vznik městského znaku: červený štít se lvem a nad ním kolčí helma s korunou, černozlatým závojem a jeleními parohy.
V roce 1637 měl už Mnichov svého městského soudce a s ním i právo soudní, sirotčí i hrdelní. V té době žilo v obci sedmdesátsedm měšťanských rodin, většinou rolníků a řemeslníků. Roku 1725 byl postaven barokní kostel sv. Petra a Pavla, který patří mezi nejkrásnější na Tepelsku ... a v roce 1730 i barokní jednopatrová radnice se zvoničkou, štukovou výzdobou a pranýřem.


mnichov1

mnichov2

Roku 1727 vydal Karel VI. důležité nařízení o povinné cestě z Chebu do Prahy přes Mnichov a o deset let později povolil Mnichovským čtvrteční obilní trhy. Mnichov byl rodištěm dobrých muzikantů. Vedle slavných mariánskolázeňských kapelníků Schurwanna a Krüttnera byl tu již skoro před dvěma sty lety založen hudební spolek a místní kapela chodila světem až k Helgolandu. Před stošedesátitřemi lety zde byla brusírna serpentinu,kterou navštívilo několik evropských panovníků, léčících se v Mariánských Lázních. V roce 1856 vysvětil kardinál Schwarzenberg nový klášter Školských sester de Notre Dame a otevřel výchovný dívčí ústav. Mnichov byl v oněch dobách veliký. Žilo v něm 1137 lidí ve 135 domech.

K dnešnímu Mnichovu patří dvě přilehlé obce Rájov a Sítiny a žije zde celkem 352 obyvatel. K největším zajímavostem současného Mnichova patří kostel sv.Petra a Pavla v Mnichově,kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sítinách a kostel sv. Jana a sv.Pavla v Rájově. V samotném Mnichově sídlí Obecní úřad, je zde poštovní úřad, restaurace se společenským sálem pro 150 lidí, Autoopravna,prodejna potravin,autobusové spojení s Mariánskými Lázněmi a Karlovými Vary. V bývalém klášteře Školských sester de Notre Dame je v současné době Ústav pro mentálně postiženou mládež se 75 svěřenkami.

0
0
0
s2sdefault