Obec Bezvěrov leží v západní části Čech v průměrné výšce 675 m.n.m. a žije zde trvale 670 obyvatel. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1273 a to pod názvem „Besmirovo“. Jiné zdroje zase uvádí název „ Bezverovo“.

Z Bezvěrovských pamětihodností dosud přežívá několik starších usedlostí. K drobným památkám náleží kaple sv. Floriána ze 2.poloviny 19.století, obdélného půdorysu s trojúhelníkovým štítem a jehlancovou stříškou se zvonicí a zvonem, dodnes používaným. Na návsi se dochoval žulový, 3m vysoký pomník padlým v 1. světové válce s česko-německými nápisy. Kamenný křížek z r. 1886 s litinovým Kristem stojí při cestě na Manětín. Jižně od vsi probíhá stará hranice panství Toužim – Brložec. Dodnes je vymezena skupinou starých hraničních kamenů z r. 1623, které jsou vyzdobeny znaky Sasko-Lauenberských vévodů. Dále bychom mohli zařadit k technickým památkám skupinu domků a tovární budovy bývalé bezvěrovské sklárny Kavalier. Zde se vyrábělo duté, křišťálové, chemické a hlavně laboratorní sklo, které bylo žádané i v zámoří. Tuto sklárnu založil český podnikatel Eduard Kavalier v roce 1867. Roku 1923 byl provoz sklárny zastaven.

Za bývalou správní budovou se rozkládají zbytky parku. V r. 1946 zde bylo 121 domů, z nichž zhruba polovina byla zachována, zbytek byl nahrazen novou výstavbou.

Pro nepřístupnost, rozsáhlé, hluboké lesní hvozdy a drsnější podmínky byl region osídlen poměrně pozdě a řídce a dodnes patří k nejméně zalidněným v Čechách. Proto jsou zde přírodní podmínky zachovány ve velmi dobrém stavu, a pro jejich udržení zde bylo vyhlášeno několik státních přírodních rezervací.
Obec leží na státní silnici Plzeň-Karlovy Vary, která jde přibližně v těchž místech jako ve středověku. Krajina je zde dost hornatá a patří k výběžkům Tepelské náhorní planiny. Krajina má spád k západu a k východu; na východě a severovýchodě je údolí, jímž protékají potoky „Hluchý“ a „Pstružný“.

Pod katastr obce Bezvěrov patří ještě dalších 10 obcí. Jsou to Buč, Dolní Jamné, Chudeč, Krašov, Nová Víska, Potok, Služetín, Světec, Vlkošov a Žernovník.

Bezvěrov
bezverov1
Vlkošov
bezverov2

V obci Vlkošov si můžete prohlédnou poměrně citlivě rekonstruovanou tvrz, která je v rukou soukromé osoby. V současné době je již zcela obnoven a vodou naplněn vodní příkop.

Vysílač Krašov, druhá nejvyšší stavba v ČR, pokrývá západní Čechy rozhlasovým a televizním signálem. Je viditelný prakticky z celého území mezi Plzní a Toužimí. Vlastní areál vysílače je samozřejmě nepřístupný.


bezverov3

V roce 2010 proběhly v obcích Dolní Jamné, Chudeč a Světec úpravy v rámci projektu Oživení obcí v pohraničí. Jednalo se o obnovu veřejného prostranství, výsadbu dřevin a květin, nákup mobiliáře a také zahradní techniky pro následnou údržbu zeleně.


bezverov4

bezverov5

bezverov6

bezverov7
0
0
0
s2sdefault