opz

 

Projekt: „Příměstské tábory na území MAS Kraj živých vod“ č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/009410

V červnu 2018 MAS Kraj živých vod získala podporu z Operačního programu zaměstnanost na podporu projektu „Příměstské tábory na území MAS Kraj živých vod“. Podpora je čerpána v rámci SCLLD MAS Kraj živých vod v rámci podpory z 3. výzvy MAS KŽV OPZ Prorodinná opatření I, Programového rámce Operačního programu zaměstnanost Opatření 1.5 Prorodinná opatření.

Cílem projektu je prostřednictvím realizace letních příměstských táborů (LPT) na území MAS Kraj živých vod podpořit osoby pečující o malé děti v době letních prázdnin a pomoci jim tak sladit pracovní a rodinný život. Příměstské tábory se uskuteční během letních prázdnin 2018, 2019, 2020 ve čtyřech členských obcí, jedná se o Bečov nad Teplou, Ovesné Kladruby a Stanovice na území Karlovarského kraje a v Nevřeň na území Plzeňského kraje. Přepokládáme uskutečnění celkem 19 turnusů LPT v těchto lokalitách.

Projekt přispívá k řešení problému sladění pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce a to prostřednictvím nabídky zajištění péče o děti v příměstských táborech v době letních prázdnin na území MAS Kraj živých vod. Prostřednictvím projektu budou podpořeny osoby resp. rodiče, kteří jsou zaměstnaní, v procesu vzdělávání nebo hledání zaměstnání. Aktivity projektu umožní dětem kvalitní využití volného času v době, kdy se jim rodiče nemohou věnovat především z důvodu pracovního vytížení.

Koordinátor projektu:

Marie Kubátová – tel. 353 618 752, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Termíny letních příměstských táborů v roce 2020

Bečov               1. turnus                7. – 10. 7. 2020
                           2. turnus                20. – 24. 7. 2020
                           3. turnus                24. – 28. 8. 2020

Stanovice                                       13. – 17. 7. 2020

Nevřeň            1. turnus                13. – 17. 7. 2020
                           2. turnus                20. – 24. 7. 2020

Ovesné Kladruby                       3. – 7. 8. 2020

 

Dokumentace pro rodiče:

Elektronická přihláška

Vzor smlouvy

Potvrzení o bezinfekčnosti

PlakatBecov
PlakatStanovice
PlakatNevren
PlakatOvesneKladruby
 
 
0
0
0
s2sdefault