... že okolí Teplé, v kterékoliv části, ať v kopcích, údolích nebo lesích, u cest i mimo cesty, je tak přesycené kyselkami, že je nelze spočítat ...                          

Bohuslav Balbín, Miscellanea historica regni Bohemiae, 1679–1687

Druhá světová válka a její důsledky přinesly kyselkám v západních Čechách velkou osudovou změnu. Lidé, kteří o vývěry dlouhá léta pečovali, využívali je a také byli zvyklí na jejich typickou chuť, přišli díky dějinným událostem o své domovy a s nimi odešly i jejich znalosti krajiny. Nově příchozí obyvatelé, často ze vzdálených končin, neznali toto bohatství kraje a díky rychlému nástupu kolektivizace byl přerušen i běžný život rolníků, kteří se kyselkami osvěžovali při polních pracích. Známé zůstaly jen prameny, které byly blízko sídel a lehce dostupné. Další byly známé jen pár jedincům, většinou myslivcům, lesníkům a chalupářům.

O prameny na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les se od 70. let minulého století začali zajímat nejen zaměstnanci Správy CHKO Slavkovský les, ale i dobrovolníci. Od roku 2005 bylo za přispění MAS Kraj živých vod obnoveno 16 pramenů.

2007 Siardův pramen u Mnichova
2008 Horní otročínský pramen
2009 Bochovský železitý pramen
2010
Reitenbergerův pramen u Úterý
Novoveská kyselka
Oriona u Teplé
Křepkovická kyselka
Posečská kyselka
2011
Bečovské prameny a studánky
Hadí studánka u Všerub
2012
Milhostovské mofety
Dřevohryzská kyselka
2013
Studny v zaniklé osadě Umíř
Podhorní kyselka
Služetínská kyselka

Cílem projektu Kraj živých vod je vyhledání, dokumentace a realizace komplexní obnovy minerálních pramenů a jejich okolí na území místní akční skupiny Kraj živých vod.

Projekt zahrnuje nové turistické trasy, úpravy místních komunikací a přístupových cest. Součástí projektu jsou i drobné stavby – odpočinkové altány, vyhlídky a chodníky. V rámci první etapy projektu bylo na území MAS Kraj živých vod v roce 2011 vyznačeno 25 km naučné stezky Krajem živých vod, rozmístěno 15 informačních panelů, rozcestníky, lavičky, odpočinkové altány a další mobiliář. Celková délka naučné stezky Krajem živých vod je více než 60 km a kompletně vyznačena a zpřístupněna byla v roce 2015.

0
0
0
s2sdefault