MAS Kraj živých vod musela, stejně jako jiné MAS, zpracovat strategii, která je nezbytnou podmínkou pro čerpání financí z Evropské unie. Dokument byl zpracováván na základě námětů členů MAS a diskusních setkání s veřejností. Samotné zpracování provedl tým složený z pracovníků MAS a členů pracovní skupiny ISÚ, která byla jmenována Výborem partnerství. Děkujeme všem členům MAS i našim partnerům, kteří se podíleli na přípravě strategie s názvem Kraj živých vod.

Dne 15.12. 2015 se uskutečnilo Valné shromáždění členů MAS Kraj živých vod, z.s., které schválilo Strategii komunitně vedeného místního rozvoje Kraj živých vod pro roky 2014-2020 (SCLLD). Strategie pak byla podána 22.2. 2016 k hodnocení. Z důvodu formální chyby byla SCLLD vyloučena a následně znovu podána ve 2. výzvě 10. července 2016 a po úspěšné kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti byla poslána do věcného hodnocení.

SCLLD 

Dne 21. 8. 2017 jsme obdrželi rozhodnutí, že naše Strategie splnila podmínky věcného hodnocení a je tímto schválena. Do našeho území tak může ke konečným žadatelům zamířit téměř 60 milionů korun.

Strategie bude realizována mj. prostřednictvím tzv. programových rámců, ve kterých budou vyhlašovány Výzvy MAS k předkládání Žádostí o dotace na konkrétní projekty.

0
0
0
s2sdefault