MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z. s.

 

Území Místní akční skupiny Kraj živých vod, z.s. je zvláštní na jedné straně specifickým přírodním i kulturním bohatstvím, na straně druhé také nepříznivým, sociálně poněkud nestabilním charakterem a v neposlední řadě je to oblast silně dotčená neurvalým vysidlováním na začátku i konci druhé světové války. Výsledkem tohoto nepříznivého vývoje je velmi nízká průměrná hustota zalidnění (22,7 obyv./km2) na druhou stranu však velmi hodnotné a zachovalé přírodní dědictví.

Základní platformou pro vznik MAS Kraj živých vod, z.s. byl Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova, jenž vznikl v roce 1995. O deset let později se stal zakládajícím členem MAS Kraj živých vod, z.s. V té době měl svazek obcí již bohatou zkušenost s místními nevládními organizacemi i podnikatelskými subjekty, se kterými realizoval celou řadu drobných projektů na území svých.

Krajina

historie krajina

Lidé

historie lidé

Památky

historie památky

Minerální vody

historie minerální vody

MAS Kraj živých vod, z.s. nebyla vybrána k podpoře z Programu rozvoje venkova na období 2007-2013, přesto se alespoň částečně pokusila o realizaci své strategie. Svou existenci zachovala díky aktivní realizaci vlastních projektů menšího rozsahu. Projekty byly a v některých případech v současné době stále ještě jsou realizovány formou spolupráce s jinými MAS a nebo za finančního přispění z dotačních programů různých ministerstev, Plzeňského a Karlovarského kraje a také různých nadací.

Spolupráce podnikatelů, neziskových organizací a obcí při tvorbě rozvojových dokumentů a studií vyústila v postupnou realizaci integrovaného projektu Kraj živých vod, s nímž bylo započato v roce 2006 a postupně je realizován do dnešních dnů.

Od roku 2005 se území v působnosti MAS Kraj živých vod, z.s. rozšířilo o obce z okresu Plzeň-sever: Všeruby, Zahrádka a Nevřeň. V době přípravy ISÚ pro období 2014-2020 se ještě zapojila obec Útvina z Karlovarského kraje, která do té doby nebyla v území žádné MAS.

V současné době MAS působí na území 21 obcí (14 v Karlovarském a 7 v Plzeňském kraji).
Celková rozloha území činí přes 613 km2
Celkový počet obyvatel na území MAS je 13 903.

0
0
0
s2sdefault