Kraj živých vod, z. s.

Manažeři MAS Kraj živých vod, z. s. a Svazku obcí Slavkovský les jsou finančně podporováni Karlovarským krajem. Děkujeme.

V roce 2021 byly finančně podpořeny Karlovarským krajem projekty:

Cyklistický mobiliář v Kraji živých vod

Skryté příběhy Kraje živých vod

iv kraj tit

Základní platformou pro vznik MAS Kraj živých vod, z.s. byl Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova, jenž vznikl v roce 1995. O deset let později se stal zakládajícím členem MAS Kraj živých vod, z.s. V té době měl svazek obcí již bohatou zkušenost s místními nevládními organizacemi i podnikatelskými subjekty, se kterými realizoval celou řadu drobných projektů na území svých.

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace, jejímiž členy jsou podnikatelské subjekty, neziskové organizace a obce i svazky obcí v daném území. Toto naše místní partnerství funguje na principu metody LEADER a společným cílem všech členů je rozvoj venkovského území. Na základě veřejných diskuzí a jednání pracovních skupin zpracovala MAS Kraj živých vod rozvojovou strategii, kterou se snaží naplňovat prostřednictvím vlastních projektů, či projektů jednotlivých subjektů z území.

Spolupráce podnikatelů, neziskových organizací a obcí při tvorbě rozvojových dokumentů a studií vyústila v postupnou realizaci integrovaného projektu Kraj živých vod, s nímž bylo započato v roce 2006 a postupně je realizován do dnešních dnů.

Územní působnost MAS kraj živých vod se od roku 2005 postupně rozrostla. Významné bylo přijetí obcí z okresu Plzeň–sever: Všeruby, Zahrádka a Nevřeň. V době přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 2014–2020 se zapojila obec Útvina z Karlovarského kraje, která do té doby nebyla v území žádné MAS. Od roku 2021 jsou členy také města Toužim a Žlutice. V současné době MAS působí na území 23 obcí a měst (16 v Karlovarském a 7 v Plzeňském kraji).

Celková rozloha území MAS Kraj živých vod činí 777,6 km2.

Celkový počet obyvatel na území MAS je 20 106 obyvatel.

 

Co je LEADER?

LEADER: Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Régionale

v českém překladu: Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova

LAG: Local Action Group

v českém překladu: Místní akční skupina (MAS)

Program Evropské unie na podporu venkova, určený pouze pro venkovské oblasti s geograficky homogenním územím a s počtem obyvatel od 10 000 do 100 000, kde je hustota max. 150 obyvatel/km2 , do regionu nesmí být zahrnuta města nad 25 000 obyvatel. Je zaměřen na propojení aktivit rozvíjejících venkov při dodržování těchto principů:

1. společná strategie oblasti

2. místní partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru

3. přístup zdola-nahoru

4. integrované akce

5. inovační přístup

6. spolupráce

7. síťování

 

Co je cílem LEADERu?

♦  Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech 

♦  Co nejlepší a nejšetrnější využití přírodních a kulturních zdrojů. 

♦  Podpora místních výrobků a vytváření pozitivního podnikatelského prostředí. 

♦  Využití nových technologií tak, aby místní výrobky a služby byly schopné obstát v konkurenci na evropském trhu. 

♦  Posílení venkovské komunity a její schopnosti vzájemné spolupráce. 

 

Čím je LEADER výjimečný?

Je založen na místním partnerství obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, škol, aktivních občanů… 

Dává tedy dohromady pestrou skupinu lidí, kteří společně přemýšlejí o rozvoji regionu v dlouhodobém měřítku, je založen na rozvojové strategii venkovské oblasti, kterou vytvářejí místní lidé, podle místních potřeb a sami určují, co jsou místní problémy a kam mají být poskytnuty finanční prostředky. O rozdělení peněz se tedy nerozhoduje ve státní agentuře v Praze, ani v krajské či městské samosprávě, nýbrž v Místní akční skupině.

0
0
0
s2sdefault