Warning: getimagesize(/usr/local/hosting/home/krajzivychvod.cz/web/www/images/download/primestske_tabory/primestske_tabory_2021/Bečov_I_1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/hosting/home/krajzivychvod.cz/web/www/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1663

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BEČOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ

1. turnus 19. – 23. 7. 2021

Počet dětí: 20

Program tábora:

19 7. 2021

Převzetí dětí od rodičů a provedení testování na COV-19 v sídle tábora „Na sádkách“. Úvodní vzájemné seznámení všech účastníků. Stanovení pravidel a poučení k chování na táboře. Seznámení s tématem „Neznámý Bečov nad Teplou“ a základním programem a cílem tábora – nalezení pokladu na základě indicií a získání klíče na závěr každého dne. Sblížení se v rámci různých společenských her včetně zpěvu s kytarou. Odpolední seznamovací výlet procházkou přes botanickou zahradu (BBZ), nad ferratami a dále přes pastviny za BBZ na bečovský hřbitov – zde výklad k historicky významných osobnostem města.        

20. 7. 2021

Odborná přednáška (Filip Prekop) o archeologii v obecné rovině a dále blíže i ve vztahu k Bečovu nad Teplou (BnT). Hra na archeologické hledání historických cenností – hledání věcí na uložené suti v BBZ, očištění nalezených kousků a zjišťování jejich materiálové skladby původu a funkce. Návštěva židovského hřbitove v BnT a prohlídka štoly nad hřbitovem s výkladem k původu a funkci těchto specifických míst v BnT. Cestou též prohlídka a výklad k historii a funkci staveb vlakového nádraží v Bečově nad Teplou (vodárna, točna pro lokomotivy). Společenské hry (fotbal, kriket, aj.) a zpěv s kytarou.

21. 7. 2021

Celodenní výlet do bečovské přírody s přípravou oběda na ohni u chaty na okraji lesa u Novoveského potoka (“Zlatý potok“). Cesta stezkou z BBZ podél řeky Teplé a železniční trati ve směru na M. Lázně a Rakovník s přebroděním řeky Teplé u křižovatky silnice na M. Lázně a Louku (obec Nová Ves). U chaty u potoka vlastními silami připraven oběd (bramborový guláš) v kotlíku nad ohněm a dále opékány špekáčky. Dále zde na paloučku hrán kriket, v potoce prováděno rýžování zlata a následně týmová hra v hledání zlatých kamínků (pozlacené kameny schované v potoce). Cestou zpět lesem výstup k Beaufortské hrobce s odborným výkladem o této stavbě a její historii a cesta zpět lesem na Mariánskolázeňskou silnici na okraj BnT a do tábora. Během cesty učeny různé dovednosti v lese včetně orientace v přírodě, rozlišovány rostliny obecně a dále se specifikací co je možné jíst a co ne, resp. za jakých podmínek. Volné společenské hry (fotbal, boča, aj.) a zábava.

22. 7. 2021

Společenské hry. Tvoření a malování na velkou plochu – papírové kartony ve spojitosti s významnými bečovskými rodáky.  

23. 7. 2021

Společenské hry. Tvoření. Hledání pokladu na území BBZ dle nasbíraných indicií, jeho nalezení, donesení do sídla tábora a otevření. Závěrečné vyhodnocení tábora s rozdělením nalezeného pokladu. Od 16:00 seznámení rodičů s průběhem tábora a představení výsledků z činností dětí  na táboře a závěrečná dětská párty s dortem a posezením s rodiči.

Děti se každý den sešly mezi 8.00 – 8.30 a odcházely od 16.30 do 17.00 hod dle potřeb rodičů.

Bečov I 1 2020becov2a
2020becov4

2. turnus 26. – 30. 7. 2021

Počet dětí: 17

Program tábora:

26. 7. 2021

Převzetí dětí od rodičů a provedení testování na COV-19 v sídle tábora „Na sádkách“. Úvodní vzájemné seznámení všech účastníků. Stanovení pravidel a poučení k chování na táboře. Seznámení s tématem, základním programem a cílem tábora – seznamování se s Bečovem a jeho okolím, hodnocení chování a plnění zadaných úkolů vztahujících se k tématu tábora. Vyrábění – sběr lístků různých rostlin a jejich otlačení do „moduritové“ vysušující se a tvrdnoucí hmoty a tvorba dalších drobných výrobků z této hmoty. Dále vyrábění šperků. Sblížení se v rámci různých společenských her včetně zpěvu s kytarou, kriket, boča, fotbal.

27. 7. 2021

Celodenní výlet lesem a loukami z BBZ do Měchova (obec Otročín) přes přírodní útvar „Homolka“ – zde odborná přednáška k této sopečné homoli. Oběd v Měchově v areálu tamního ekocentra. Stavění dřevěných ptačích budek a ukázka instalace jednoho dokončeného výrobku na strom. Během cesty učeny různé dovednosti k přežití v přírodě včetně orientace v přírodě, rozlišovány rostliny a učení vázání různých uzlů.

28. 7. 2021

Návštěva radnice v BnT. Návštěva areálu Státního hradu a zámku BnT včetně odborné prohlídky a výkladu k relikviáři sv. Maura. Návštěva muzea motocyklů a hraček v BnT. Návštěva židovského hřbitove v BnT a prohlídka štoly nad hřbitovem s výkladem k původu a funkci těchto specifických míst v BnT. Cestou též prohlídka a výklad k historii a funkci staveb vlakového nádraží v Bečově nad Teplou (vodárna, točna pro lokomotivy). Společenské hry (fotbal, boča, kriket) a zpěv s kytarou.

29. 7. 2021

Odborný výklad o lišejnících (p. Uhlík – Sokolov), včetně soutěží a kvízových dovedností. Tvoření. Příprava lišejníkového želé a tinktury na kašel. Společenské hry.

30. 7. 2021

Indiánský den v BBZ – výklad a napodobování způsobu života indiánů v přírodě, malování na obličeji, oblečení, tvorba čelenek, zpěv s kytarou kolem ohně, aj. Společenské hry. Závěrečné vyhodnocení tábora se seznámení rodičů s průběhem tábora a představení výsledků z činností dětí na táboře a závěrečná dětská párty.

Děti se každý den sešly mezi 8.00 – 8.30 a odcházely od 16.30 do 17.00 hod dle potřeb rodičů.

2020becov21 2019 becov2 2a
2019 becov2 3a 2020becov24

3. turnus 23. – 27. 8. 2021

Počet dětí: 16

Program tábora:

23. 8. 2021

Převzetí dětí od rodičů a provedení testování na Cov. 19 v sídle tábora „Na sádkách“. Úvodní vzájemné seznámení všech účastníků. Stanovení pravidel a poučení k chování na táboře. Seznámení s tématem, základním programem a cílem tábora – poznávání a hry v BZ + výlet do okolí, hodnocení chování a plnění zadaných úkolů vztahujících se k tématu tábora. Poznávání starých českých měr a jejich praktické používání dodnes. Vyrábění – tvorba jednoduchých výrobků z keramické hlíny různými metodami. Sblížení se v rámci různých společenských her včetně zpěvu s kytarou, vybíjená, fotbal, aj.

24. 8. 2021

Herní den. Dopoledne rozdělení do 3 skupin a plnění zadaných venkovních herních skupinových úloh včetně projití tzv. „opičídráhou“ jako jedna spojená skupina. Důraz na spolupráci a kolektivní pomoc – nešlo o vítězství, ale o týmové plnění daných pohybových cvičení, resp. her. Různé hry a cvičení včetně soutěží zaměřených na individuální schopnosti. Kolektivní procvičování zpěvu s kytarou. Volno na společenské hry – fotbal, vybíjená, boča, kriket.     

25. 8. 2021

Výlet do okolí. Ráno odjezd vlakem do Cihelen u Karlových Varů. Pochod lesem přes kopec do údolí řeky Ohře ke Svatošským skalám. Návštěva areálu „Svatošky dětský ráj“ s obědem na místě. Využití velké trampolíny, lanového centra a prohlídka areálu včetně minizoo. Návrat stejnou cestou zpět na vlak do Cihelen. Během cesty zejména tam i zpět učeny různé dovednosti při pochodu přírodou včetně pochodu přes provazový most přes Ohře, provedena např. i odborná přednáška o mravencích s ukázkou velkých mravenišť a nacvičován indiánský běh celé skupiny. Učena též orientace v přírodě a rozlišovány rostliny včetně stromů.

26. 8. 2021

Indiánský den. Výklad o objevení Indiánů Evropany, o jejich životě - způsobu života, zvycích apod. Hra na kytaru s drobnými bicími nástroji se zpěvem s indiánskou tematikou se sezení okolo otevřeného ohniště s ohněm. Praktické napodobení indiánského života – indiánské oblečení, tvorba indiánských čelenek, tvorba a zkoušení indiánských potahů, výroba indiánských totemů, aj. Oběd připraven jako indiánský zeleninový pokrm v kotlíku nad ohněm plus pečení těsta nad ohněm. Volno na společenské hry (vybíjená, fotbal).

27. 8. 2021

Rozdělání ohně v připravené jámě v zemi jako ve starověké keramické peci, do které byly před rozděláním ohně vloženy výrobky z keramické hlíny vyrobené v pondělí (v průběhu týdne sušené na vzduchu a sluníčku) – výrobky se vypalovaly po celé dopoledne. K tomu výklad k historii takových pecí a problematice vypalování keramiky s předpokladem popraskání větší části výrobků – výuka na pokusu. Pečení buřtů nad ohněm primitivní keramické pece. Při dešti různé hry uvnitř budovy „Na Sádkách“. Vylovení vypálených keramických výrobků z polní pece a jejich vystavení včetně vystavení střepů z výrobků, které díky nedostatečnému vysušení v průběhu vypalování popraskaly. Volno na společenské hry (vybíjená, fotbal).  

Závěrečné vyhodnocení tábora a seznámení rodičů s průběhem tábora a představení výsledků z činností dětí na táboře, promítání fotek z tábora a ocenění dětí velkým dortem.

Děti se každý den sešly mezi 8.00 – 8.30 a odcházely od 16.30 do 17.00 hod dle potřeb rodičů.

2020becov31 2020becov32
2020becov33 2020becov34
PlakatBecov
0
0
0
s2sdefault