Žlutice
www.zlutice.cz


Malebné městečko v jihovýchodním cípu Karlovarského kraje oplývá bohatou historií i množstvím kulturních památek. Okolí bylo osídleno již v pozdní době bronzové, avšak samotné Žlutice vznikly až během slovanské kolonizace jako stanice na důležité obchodní stezce z Prahy do Chebu. První písemná zmínka o Žluticích pochází z roku 1186, kdy jsou připomínány jako majetek kladrubského kláštera. Prvními světskými vlastníky byli páni z Rýzmburka, kteří povýšili Žlutice už v roce 1375 na město. V bouřlivých časech husitských válek ovládali Žlutice střídavě zastánci kalicha a jejich nepřátelé. V roce 1428 se město dostalo natrvalo do držení významného husitského hejtmana Jakoubka z Vřesovic. On a jeho potomci zdokonalili opevnění města výstavbou dvojitých hradeb, městského hradu, tvrze Mazanec a dalšího hrádku Nevděku. Období rozkvětu pokračovalo i v 16. století za vlády německého rodu pánů z Plavna. Z této doby pochází také slavný Žlutický kancionál, bohatě iluminovaný zpěvník náboženských písní. Období rozkvětu doznívalo za vlády Lobkoviců z Hasištejna a Kokořovců z Kokořova, kteří si zde v roce 1680 vybudovali barokní zámek. Třicetiletá válka a velký požár v roce 1761 definitivně ukončily zlatou éru města. Později význam Žlutic nakrátko stoupl poté, co se staly sídlem soudního a politického okresu (1850 - 1949). V současné době lákají Žlutice turisty především zachovalým historickým jádrem. Mezi nejzajímavější památky města patří mj. barokní chrám sv. Petra a Pavla, zbytky hradu a kokořovského zámku (zámecká brána), renesanční radnice, barokní sloup Nejsvětější Trojice a hlavně muzeum, odkud je možné vstoupit do podzemí města s několika patry vzájemně propojených sklepů tesaných ve skále.

0
0
0
s2sdefault