Warning: getimagesize(/usr/local/hosting/home/krajzivychvod.cz/web/www/images/download/Fotosoutez/Otročínsko.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/hosting/home/krajzivychvod.cz/web/www/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1663

1. OKRUH – OTROČÍNSKO

 

Mapa lokalit

Otročínsko

 

Posečský pramen

Posečský trojpramen se nachází na louce po pravé straně silnice mezi obcemi Poseč a Prachomety. Je jedním z pěti pramenů v okolí Otročína, o nichž hovoří historická literatura a archiv v tepelském klášteře. Ještě po 2. světové válce je doloženo užívání těchto pramenů. Zvláště během letních měsíců, kdy se pracovalo na okolních polích, se zemědělci občerstvovali u této tzv. Beránčí kyselky. Během meliorací v 70. letech 20. století byly všechny prameny svedeny do betonových skruží a upadly v zapomnění.
Jejich obnova a zpřístupnění byly součástí projektu Kraj živých vod v letech 2010–2011. Úpravy probíhaly během letních měsíců a jednou ze zajímavostí je také to, že v té době navštěvovaly místo děti z okolních škol a mohly v reálném čase sledovat proměnu kyselky. Zvláštností těchto tří posečských minerálek je jejich odlišné složení, přestože pramení velmi blízko sebe.

Posecska kyselka

 

Pramen řeky Střely

Prameniště Střely bylo narušeno novodobými melioračními zásahy v území a regulací toku, geografický pramen se nalézá o 300 m níž než mnohem známější a také vydatnější pramen na východním okraji Prachomet. Řeka Střela se svojí délkou 97 km a plochou povodí přes 922 km2 patří k nejvýznamnějším přírodovědecky hodnotným tokům Karlovarska.
Řeka dříve nazývaná „Schalotka“, „Sázava Západních Čech“ nebo „Lososnice“ pramení pod úpatím Prachometského kopce. Zpočátku Střela protéká krajinou poměrně rychle a vytváří silně meandrující tok protékající starobylými městečky Toužim, Žlutice a Chyše. Právě díky dravosti toku pojmenovalo původní německé obyvatelstvo řeku střelu německým výrazem „Schnella“, ze kterého vzniklo pozdější pojmenování „Střela“. Po celém toku řeky naleznete hojně zbytky původních mlýnů a pil.
Na Střele těsně nad městem Žlutice byla v roce 1965 až 1968 vybudována přehrada s celkovým objemem nádrže přes 15 mil. m3 vody, která v současné době zásobuje pitnou vodou široké okolí. Pod Chyšemi se řeka hlouběji zařezává do terénu a získává charakter dravé bystřiny, v okolí Rabštejna nad Střelou pak vytváří výrazný kaňon. Nad Plasy se tok opět zklidňuje a vlévá se zleva poblíž Liblína do Berounky. Výškový rozdíl mezi pramenem a ústím je 413,95 m.

 

Pramen reky Strely geogr

Geografický pramen Střely

pramen strely turist

Turistický pramen Střely

 

Horní otročínský pramen

Horní otročínský pramen je znám a využíván nejméně od 17. století, kdy se o něm zmiňuje Bohuslav Balbín jako o "pozoruhodné kyselce". Pramen je jímán nádherným dutým kmenem s letopočtem z roku 1819 (!) v hloubce 70 cm. Vydatnost pramene je přibližně 2 l/min. Na území Otročína se nachází celkem 5 minerálních pramenů, z nichž byl v minulosti využíván tento Horní pramen, dále Dolní pramen a Beránčí kyselka.

Horni otrocinsky pramen

 

0
0
0
s2sdefault