LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ÚTERÝOLEŠOVICE

24. – 28. 8. 2020

Počet dětí: 12

Program tábora:

24. 8. 2020

Seznámení s programem tábora s okolím Olešovic, rozdělení dětí do pracovních skupin. Odpolední program zahrnoval představení nejrůznějších technik, které se vážou k výrobě z keramiky.

25. 8. 2020

Dopoledne se děti rozdělily do skupin a jedna šla na krátkou procházku k místní cihelně a druhá polovina začala odlévat do sádrových forem pomocí licí hmoty hrnečky, mísy a další připravené předměty. V odpoledních hodinách se skupiny vyměnili a každý z účastníků se zapojili do tvorby svého výrobku, který si odnese po skončení tábora.

26. 8. 2020

Dopoledne proběhla na zahradě názorná ukázka techniky Raku (japonská technika). Pod odborným dohledem lektorů si děti mohli vyzkoušet tuto neobvyklou techniku. Hlavní rozdíl mezi normální a Raku keramikou je v tom, že Raku keramika se vyndává rozžhavená přímo z pece ven a chladí se buď na vzduchu, nebo ve vodě, nebo v redukčním materiálu, anebo kombinací. Odpoledne proběhl kratší turistický výlet do nedaleké obce Kejšovice. Na závěr dne si děti udělaly táborák.

27. 8. 2020

Celodenním programem bylo seznámení s technikou batikování za studena. Děti si připravily návrh obrazu, který si touto technikou udělají a odnesou domů.

28. 8. 2020

Poslední den, který byl věnován táboru, se zaměřil na dokončovací práce na samotném výrobku – glazování. Každý si mohl pod odborným dohledem lektorky zpracovat návrh hrnečku, misky. Během celého dne byly pro děti připraveny hry v přírodě a procházky po okolí Olešovic a Úterý.

Olesovice1 Olesovice2
Olesovice3 Olesovice4
OPZ plakátStanovice19
 
0
0
0
s2sdefault