LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TEPLÁ

27. – 31. 7. 2020

Počet dětí: 13

Program tábora:

27. 7. 2020

První den jsme se seznámili spolu a také s okolím. Vyzkoušeli jsme si vzájemnou kresbu portrétu a trochu si zaběhali. Odpoledne jsme vytvořili obrazy pomocí kresby křídou a vlastních těl na dláždění, zkoušeli techniku frotáže, hledali jsme přírodní barviva a nakonec se i trochu pomalovali vzájemně. Před odchodem jsme ještě nastražili 4 hmyzí pasti.

28. 7. 2020

Celý den jsme byli rozděleni na dvě skupiny pode věku. Mladší šli vytvářet do grafické dílny lept do zinkové destičky na téma mořští tvorové. Starší šli prohlédnout své hmyzí pasti a pak i trochu brouků ulovit do sklenic v terénu. Brouky jsme zkoumali lupou, dělali si jejich nákresy a nakonec jsme si vytvořili vlastního brouka olejovými pastely. Po obědě jsme se prohodili a během toho si zas zahráli pár sportů.

29. 7. 2020

Ráno jsme šli na prohlídku kláštera s páterem Augustinem. Viděli jsme kostel, a to i v místech kam se běžně návštěvníci nedostanou, varhany, knihovnu a opatský byt. Po prohlídce jsme se pustili do malby plenéru v okolí kláštera. A před odchodem jsme se šli vyřádit do parku a na vodní hřiště.

30. 7. 2020

Ráno jsme začali tím, že jsme vytvářeli pomocí barev a hlavně zlaté barvy sami sebe jako ikony. Každý měl svou fotografii a pomocí barev své tváři přidával podobu, jakou si představoval. Pak si každý mohl vybrat, jestli si chtěl jít hrát na vodní hřiště nebo si vyrábět papírovou masku. Odpoledne jsme si šli projít podzemí, kde si děti poslechly legendu o Hroznatovi a jeho smrti. Pak vytvářeli ilustrace příběhu jako perokresbu. A jako vždy jsme zakončili den hrami.

31. 7. 2020

Pátek byl divadelním dnem, kdy jsme většinu času trávili nacvičováním představení, výrobou kostýmů a kulis, ale také přípravou výstavy. Rodiče mohli přijít dřív a projít si vše, co děti vyrobily, a nakonec se podívat na dvě divadelní hry ze života Hroznaty.

Teplá 1 Teplá 2
Teplá 3 Teplá 4
OPZ plakátStanovice19
 
0
0
0
s2sdefault