LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V HIPOCENTRU PÁJASTANOVICE

15. – 19. 7. 2019

Počet dětí: 24

Program tábora:

15. 7. 2019

První den se všechny děti sešly v areálu Hipocentra, kde se všem společně představili vedoucí. Poté se celá skupinka provedla stájemi, řekla se pravidla a představila se zvířátka. Děti se velmi zajímaly, proto se také zodpovědělo pár dotazů. Nejvíce úspěchů měli samozřejmě koníci. U nich jsme také byli nejdéle. Poté se děti rozdělily do tří skupin, kde každá poznávala život u koníků z jiného úhlu. Skupinky se učily anatomii, vysvětlilo se jim místování boxů a uklízel se výběh. Skupinky se střídaly, aby se každá naučila od něčeho trochu. Poté se šlo na oběd, po kterém následoval půl hodiny klid. Děti si hrály a za chvíli šly pro koně. Ty si za dohledu vedoucích nasedaly a šlo se jezdit. V prvních hodinách si děti zkusily, jaké to vlastně je sedět na koni a byly jim vysvětleny základní pobídky a cviky. Po ježdění se znovu postaraly o koníky a odjely s rodiči domů.

16. 7. 2019

Druhý den jsme se znovu sešli v 8:00 v areálu. Děti se znovu rozdělily do tří skupin, kde v jedné se opět místovalo, v druhé se pokračovalo ve výběhu a třetí si zopakovala anatomii a přešla k částem sedel. Následoval oběd, po kterém přijel pan Stránský se svými 4 canisterapeutickými Leonbergery a ukázal dětem práci, kterou s pejsky dělá. Pejsci měli velký úspěch, protože děti si je mohly nejen pohladit, ale také si zkusit jejich výcvik. Po nekončících pohlazeních pejsků se mohlo za dozoru vedoucích jít opět jezdit.

17. 7. 2019

Třetí den dopoledne děti čekal trochu jiný program než dosavadní dny. Chvíli se opět pracovalo a vzdělávalo a poté přijely slečny z Krajské knihovny Karlovy Vary, které si pro děti připravily různé zábavné hry a úkoly, pro ty menší také nějaké to čtení. Po obědě se znovu jezdilo.

18. 7. 2019

Ve čtvrtek dopoledne opět měly děti tvořivý den. Po troše teorie a práce přijela paní Monika s dílničkami, které u dětí měly velký úspěch. Odpoledne přijela paní Bartošová s animačním programem zaměřeným na rukodělné práce – výrobu svíček, mýdel, drobných šperků a upomínkových předmětů, takže si každý mohl domů odvézt památku. Po výborném obědě se děti znovu vyhouply do sedel a vzdělávaly se v jezdectví.

19. 7. 2019

Poslední táborový den přišel velmi rychle. Dopoledne se učilo a pracovalo, a poté se děti vzdělávaly v anglickém jazyce. Pro někoho to bylo nové téma, někdo již pár slovíček uměl, ale všichni si to bez rozdílu nesmírně užili. Ještě cestou na oběd si zpívali anglické písničky. Po obědě následovaly malé sranda závody, které si vedoucí pro děti připravili. Jednalo se o takzvanou jízdu zručnosti, kdy jezdci prokazovali své nově získané znalosti. Ti zkušenější si odjeli trošku těžší úlohu, začátečníci ji měli lehčí. Poté jsme si udělali společnou fotku a rodiče si mohli děti odvézt domů.

2019 stanovice 2 2019 stanovice 1
2019 stanovice 4 2019 stanovice 3
OPZ plakátStanovice19
0
0
0
s2sdefault