LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BEČOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ

1. turnus 8. – 12. 7. 2019

Počet dětí: 19

Program tábora:

8. 7. 2019

První den tábora se nesl v duchu seznamovacích a pohybových her. Po vzájemném seznámení byla představena dětem celodenní hra – poznávání Dánska. V tomto tématu se nesly veškeré hry a soutěže, které děti absolvovaly. Děti byly rozděleny do čtyř skupin a plnily různé úkoly na téma Dánsko, které byly pro jednotlivé týmy připraveny. Nakonec našli poklad Malé mořské víly. Dětem byla rozdána trička Příměstský tábor MAS Kraj živých vod, která byla součástí pokladu.

9. 7. 2019

Druhý den byl pro děti dopoledne připraven nevšední animační program, nazvaný Den s Animánií. Do botanické zahrady přijeli pracovníci plzeňské organizace, kteří nám nejprve ukázali a vysvětlili základy filmové animace, a pak děti pod jejich vedením samy pracovaly na téma „Příběhy z Dánska“. Výsledek Animánie zpracovala ve svých ateliérech, doplnila zvukem a vše nám zaslala, abychom se mohli podívat na výsledek naší práce. Odpoledne děti v experimentálním skleníku sázely luštěniny naklíčené a nenaklíčené, aby po několika dnech pozorovaly rozdíly v růstu. Sázely kořenovou zeleninu a sazenice rajčátek. Sledovali vývoj růstu rostlin v různých fázích.

10. 7. 2019

Třetí den byla na programu návštěva dětí z příměstského tábora z Nevřeně, které přijely na výlet do Bečovské botanické zahrady. Dopoledne byla připravena hra zaměřená na poznávání Bečovské botanické zahrady, která měla také za cíl poznat se navzájem mezi bečovskými a nevřeňskými dětmi. Odpoledne byly uspořádány turnaje mezi Bečovem a Nevření, společně s dětmi z Nevřeně se hrály sportovní hry a byly uspořádány turnaje ve fotbale, přehazované, házení na koš, běhu, badmintonu, ping-pongu atd.

11. 7. 2019

Čtvrtý den se uskutečnila výměnná návštěva příměstského tábora v Nevřeni, kam se jelo z Bečova autobusem. V Nevřeni byly připraveny společné hry a vyrábění v Centru Caolinu, ale hlavním lákadlem byla návštěva a komentovaná prohlídka nově otevřené expozice bývalého hlubinného kaolinového dolu, ke kterému vede krásná lesní naučná stezka. Po návratu do Bečova si všichni společně dali zmrzlinu na náměstí a rozloučili se.

12. 7. 2019

Poslední den tábora byl zaměřen na Argentinu. Děti se dozvěděly základní informace o této zemi, vyráběli jsme ponča, které si děti samy vymalovaly. Společně jsme grilovali argentinské speciality – steaky, kukuřici, brambory a zeleninu. Odpoledne měly děti v týmech za úkol projít indiánskou stezkou s různými úkoly. Nakonec bylo předvedeno rodičům, co vše si děti během tábora vyrobily, a také byly promítnuty animované filmy, které se všem moc povedly.

Děti se každý den sešly mezi 8.00 – 8.30 a odcházely od 16.30 do 17.00 hod dle potřeb rodičů.

2019 becov1 1a 2019 becov1 2a
2019 becov1 3a 2019 becov1 4

2. turnus 22. – 26. 7. 2019

Počet dětí: 20

Program tábora:

22. 7. 2019

První den tábora se nesl v duchu seznamovacích a pohybových her. Po vzájemném seznámení byla představena dětem celodenní hra – poznávání Jižní Afriky. V tomto tématu se nesly veškeré hry a soutěže, které děti absolvovaly. Děti byly rozděleny do čtyř skupin a plnily různé úkoly, které byly pro jednotlivé týmy připraveny. Jednalo se o lovení a vaření bramboračky, získávání drahokamů, luštění křížovek a především seznámení se zeměpisem  Jižní Afriky. Vzhledem k hezkému počasí se děti odpoledne mohly koupat a jezdit na lodičkách. Dětem byla rozdána trička Příměstský tábor MAS Kraj živých vod.

23. 7. 2019

Druhý den byl pro děti dopoledne připraven nevšední výtvarný program nazvaný Den s Animánií. Do botanické zahrady přijeli pracovníci plzeňské organizace, kteží nám ukázali a vysvětlili, jak se dělá animovaný film na téma „Jak a co si vyprávějí rostliny“. Děti tato činnost velmi zaujala. Pracovaly s obrovským nasazením. Konečný výsledek Animánie zpracovala ve svých ateliérech, doplnila zvukem a vše nám zaslala, abychom se mohli podívat na výsledky naší práce. Odpoledne děti v experimentálním skleníku sledovaly vývoj růstu rostlin v různých fázích, sázely luštěniny naklíčené a nenaklíčené, aby po několika dnech pozorovaly rozdíly v růstu. Sázely kořenovou zeleninu a pozorovaly rostliny, které zasadily děti na minulém turnusu.

24. 7. 2019

Třetí den byla dopoledne na programu návštěva přírodního hřiště Prelát v Mariánských Lázních. Odjezd vlakem z Bečova v 9:28 hod. V areálu přírodního hřiště děti hrály hry, využily vodních hříček či přírodního hřiště. Zábava pokračovala vařením kotlíkového buřtguláše. Každý se postaral o nějakou činnost (loupání brambor, krájení buřtů, loupání cibule, rozdělání ohně). Vaření se velmi povedlo. Po návratu do botanické zahrady následovala velice oblíbená střelba z luku a různé cviky – hod míčem, opičí dráha, dráha zručnosti apod. Protože bylo velmi teplé počasí, děti se na závěr dne opět koupaly a jezdily na lodičkách.

25. 7. 2019

Čtvrtý den byl na téma Yukon. Po přednesení informací o Yukonu, zlaté horečce a zlatokopech děti vyrazily na pěší výlet do okolních bečovských lesů. Zde měly příležitost poznávat stromy, hmyz či drobné savce. Vedoucí měli také pro ně připraveny zajímavé kvízy a hry. V prostoru Zlatého Boru, kde byl cíl naší výpravy, se děti rozdělily do družstev a ve zlatonosném potoku lovily zlaté valouny. Zvítězil ten, kdo měl nejvíc valounů, ale i ten, který se uměl spravedlivě rozdělit. Odpoledne se děti vrátily zpět do tábora, a protože bylo velmi teplé počasí, na závěr dne se opět koupaly.

26. 7. 2019

Poslední den tábora byl zaměřen na Austrálii. Děti se dozvěděly základní informace o tomto světadíle, ale nejvíce jsme se zaměřili na domorodé australské výtvarné umění. Děti si tuto tvorbu samy vyzkoušely. Malovaly barvami země – barvami, které si samy vyrobily (jíl, uhlíky, tráva, květiny atd.). Výsledná díla byla vystavena a děti si je odnesly domů. Odpoledne následovala velice oblíbená střelba z luku a různé soutěže družstev – hod míčem, opičí dráha, dráha zručnosti apod. Protože bylo velmi teplé počasí, děti se na závěr dne opět koupaly. Na závěr tábora byly promítnuty animované filmy, které se všem moc povedly.

Děti se každý den sešly mezi 8.00 – 8.30 a odcházely od 16.30 do 17.00 hod dle potřeb rodičů.

2019 becov2 1 2019 becov2 2a
2019 becov2 3a 2019 becov2 4

3. turnus 26. – 30. 8. 2019

Počet dětí: 13

Program tábora:

26. 8. 2019

První den tábora se nesl v duchu seznamování. Poté se děti seznámily s pravidly chování, která by měly dodržovat po celou dobu konání tábora. Dětem byla rozdána trička Příměstský tábor MAS Kraj živých vod. Hlavní dopolední náplní pak byly míčové hry a pečení placek. Placky si děti vyrobily z mouky a vody. Použily také bylinky, které si mohly natrhat v botanické zahradě. Po upečení placek a jejich konzumaci následoval odpolední klid a četba z knihy. Odpoledne si děti vytvořily svoji originální vlajku pomocí tzv. studené batiky. Dětem se povedly neopakovatelné vzory a barevné kombinace. Vzhledem k tomu, že bylo velmi teplé počasí, děti se odpoledne koupaly a hrály míčové hry.

27. 8. 2019

Druhý den byl pro děti dopoledne připraven výtvarný program nazvaný Den s Animánií. Do botanické zahrady přijeli pracovníci plzeňské organizace, kteží nám ukázali a vysvětlili, jak se dělá animovaný film na téma „Cestování rostlin“. Děti byly zaujaty a pracovaly s obrovským nasazením. Konečný výsledek Animánie zpracovala ve svých ateliérech, doplnila zvukem a vše nám zaslala, abychom se mohli podívat na výsledky naší práce. Odpoledne si děti zahrály míčové hry, využily basketbalový koš a trampolínu. Sledovaly také vývoj růstu rostlin v různých fázích a luštěniny, které zasadily děti z minulých turnusů v experimentálním skleníku. Určovaly rostliny a sázely své naklíčené luštěniny.

28. 8. 2019

Tento den do tábora zavítali členové divadla Kapsa. Dětem se snažili přiblížit práci herců, režisérů, scénáristů a kostýmních výtvarníků. Nejprve měly děti rozcvičku, a to jak svalů na těle, tak svalů ve svých ústech – učily se různé jazykolamy, umění dýchat a procvičovaly jemnou motoriku. Poté se pustily do tvorby jednoduché pohádky O řepě. Každý měl svůj úkol, kterého se poctivě ujal. Děti si samy vytvořily kostýmy a také se samy dohodly na hereckém obsazení (umění spolupráce). Nacvičily pohádku a v odpoledních hodinách – za přítomnosti mnoha diváků (pozvaných rodičů) – představení předvedly. Vše bylo moc zdařilé a spokojeni byli herci i diváci. Na závěr si opět děti zahrály míčové hry a jezdily na lodičkách na Korunním rybníce.

29. 8. 2019

Čtvrtý den se nesl v duchu výtvarné tvorby. Děti mohly malovat i kreslit přírodní témata, např. rostliny, stromy, kameny, cestu, listy atd. Díla se velmi povedla, jak ukázala závěrečná reflexe za účasti všech dětí. Po krátkém odpočinku děti poznávaly botanickou zahradu. Určovaly s lektorem trvalky, stromy, a také se dozvěděly spoustu nových informací o historii zahrady. Při prohlídce měly k dispozici stromové puzzle, dendrofon, listové domino či jiné netradiční vzdělávací pomůcky – mikroskopy apod. V poledne následovalo vaření oběda v kotlíku na ohni (příprava surovin a ohně). Děti si samy připravily suroviny (škrábání a krájení brambor, cibule, mrkve), rozdělaly si samy oheň, a za asistence dospělého si našly v místě byliny, kterými pokrm dochucovaly. Odpoledne si děti zahrály míčové hry, střílely z luku a skákaly na trampolíně. Na závěr proběhlo oblíbené koupání a jízda na lodičkách.

30. 8. 2019

Poslední den začal seznámením s denním plánem, který se skládal z poznávacího odpoledne a sportovních her. Během tvořivého a poznávací dopoledne si děti samy mohly zvolit aktivity podle svého výběru:

1) Výrobky z papíru – vyvážené vážky, trojboké padáčky (vystřihování, kreslení, atd.).
2) Velmi zajímavé a pro všechny atraktivní bylo seznamování se s vodními bezobratlými živočichy – jejich bezpečný odchyt, určování podle klíče, společné pozorování a jejich následné vypuštění zpět do vodního prostředí.
3) Pozorování rostlin a hmyzu pod mikroskopy.

Odpoledne následovaly sportovní hry na hřišti, pozorování růstu rostlin v experimentálním skleníku, pozorování ryb. Závěrečné loučení a zhodnocení, co se líbilo a co se nelíbilo. Velmi očekáváno bylo představení upravených animovaných filmů rodičům a závěrečná reflexe účastníků tábora.

Děti se každý den sešly mezi 8.00 – 8.30 a odcházely od 16.30 do 17.00 hod dle potřeb rodičů.

2019 becov3 1 2019 becov3 2a
2019 becov3 3a 2019 becov3 4
LPT 2019 Bečov plakát
0
0
0
s2sdefault