Milhostovské mofety představují specifický přírodní fenomén na území MAS Kraj živých vod. Přestože nesou název po obci Milhostov (po žluté turistické značce 1,3 km), patří katastrálně pod obec Ovesné Kladruby (po žlutém místním turistickém značení 2,5km). Nacházejí se vedle cesty i dále v údolní nivě soutoku Jilmového a Kladrubského potoka.

Jde o kruhové propadliny – krátery - různé hloubky (nejčastěji do 0,5 m). Jejich celkový počet se pohybuje okolo 15, nicméně se jejich umístění různě mění, například zasypáním listím. Většina mofet, na rozdíl třeba od PP Sirňák, je po většinu roku suchá, jen v zadní části se jsou někdy zaplněné vodou. Z mofet se uvolňují sirouhličité plyny (hlavně sirovodík a oxid uhličitý), jejichž charakteristický zápach je cítit i v okolí a v případě zaplnění srážkovou vodou plyn probublává a tvoří pěnu. Dno mofet je nažloutlé od vysrážených sloučenin síry. V nejnižších částech kráterů se hromadí nedýchatelný plyn oxid uhličitý (CO2), jehož jedovatost se projevuje i tím, že zde nalézají smrt drobní živočichové jako hmyz, ptáci a drobní hlodavci. Proplyněnost okolí se projevila i při realizaci informační tabule, kde ve výkopu již druhý den leželi uhynulí živočichové. Údajně se tomuto místu říkalo „zvířecí hřbitov“, nicméně před rokem 1945 mofety nebyly v literatuře zaznamenány.

Okolní porost je tvořen olšovým luhem, na okrajích se nacházejí smrčiny. Geologicky se jedná o čtvrtohorní písčito-hlinité sedimenty Jilmového potoka, který má zde přirozený meandrující charakter i typické koryto. Výstupní cesty plynů tvoří pukliny v amfibolitech vytvořených vulkanickou činností Podhorního vrchu. Kromě mofet jsou zajímavostí i okolní vývěry minerálních pramenů Horka či kyselky u Reinmühle (po žluté a zelené turistické značce po proudu Jilmového potoka).

Zpřístupnění Milhostovských mofet bylo realizováno v roce 2012 za podpory Karlovarského kraje a Obce Ovesné Kladruby jako společný projekt MAS Kraj živých vod a Svazku obcí Slavkovský les pro obnovu venkova. Na realizaci projektu se podílela i  Správa CHKO Slavkovský les. Slavnostní zpřístupnění pramene se uskutečnilo v rámci VII. ročníku Dne živých vod 28. října 2012.

milhostovske mofety instalace turist mobiliare milhostovske mofety v zime

2012 – Instalace turistického mobiliáře

Milhostovské mofety v zimě

milhostovske mofety 1 milhostovske mofety 2

Milhostovské mofety

0
0
0
s2sdefault