Křepkovická kyselka vyvěrá jižně od Křepkovic v údolí potoka Hadovka. Tato vynikající hydrogenuhličitanová kyselka je jednou z nejstarších využívaných minerálek na území MAS Kraj živých vod. Počátky jejího využívání můžeme klást s jistou opatrností již do 13. století, nejpozději však do první poloviny 14. století. Dokladem jejího stáří jsou střepy středověké keramiky, které se spolu s mladšími keramickými zlomky nacházely ve výplni pramene. Naskýtá se otázka, zda vzhledem k blízkosti kláštera v Teplé na zřízení jejího jímání neměli vliv–ať už přímý, či nepřímý–tamní premonstráti. Středověkou podobu jímání pramene však neznáme, neboť byla zničena pozdějšími zásahy. Byly však nalezeny stopy po mladší jímce v podobě části dužiny soudku, jež datujeme dle nálezu s ním souvisejícího torza nádoby do 16. století a do následujících období.

Další bezpečně zjištěné jímání pramene, tentokrát provedené do dutého kmene, pocházelo až z druhé poloviny 19. eventuálně počátku 20. století. Při poslední úpravě pramene byl původní dutý kmen a pramen byl sveden do nové jímky – tvořené opět dutým kmenem – která je poněkud posunuta oproti původní poloze. Při  těchto posledních úpravách pramene bylo z jeho prostoru odstraněno dřevo, které z neznámých důvodů bylo dříve ponecháno, aby do pramene přečnívalo. Bylo však na závadu hygienické čistoty kyselky. Současné jímání bylo zřízeno v srpnu 2010. Spolu s tím došlo i k zajištění a zpracování objevených archeologických nálezů pracovníky Městského muzea Mariánské Lázně. Tam jsou uloženy pro potřeby dalšího studia. V mariánskolázeňském muzeu bude má být také vystaven konzervovaný dutý kmen z předposledního jímaní.

Křepkovická kyselka je zatím nejstarším doloženým, kontinuálně využívaným, minerálním pramenem v Tepelské vrchovině a jedním z nejstarších v Karlovarském kraji vůbec. V Českém lese má středověkou analogii v Panské kyselce u Drmoulu nedaleko Mariánských Lázní, která je na základě archeologických nálezů náhodně zajištěných při jejich úpravách datována do druhé poloviny 14. století. Historické prameny zmiňují již ve 14. století karlovarské Vřídlo a roku 1406 rovněž Františkův pramen v dnešních Františkových Lázních.

krepkovice po obnove Krepkovice Cervene malovane strepy lahve z obdobi renesance

2010 – Křepkovický pamen po obnově

Malované střepy z období renesance

Krepkovicky pramen 2008 pred obnovou Krepkovice jezirko po odstraneni puvodniho duteho kmeme

2008 – Křepkovický pramen před obnovou

Stav po odstranění původního dutého kmene

0
0
0
s2sdefault