MAS Kraj živých vod, z.s. se rozhodla pro koupi menšího objektu bývalého hostince a krámu ve Vidžíně (místní část města Úterý). Místo je hojně navštěvováno skupinovými rekreačními pobyty (např. školy v přírodě, různá soustředění apod.), zároveň je přímo uprostřed území MAS a je zde tudíž potenciál klientely z regionu i mimo něj.

Dům U Kašpara je součástí projektu „Regionální centra setkávání u Haranta a Kašpara“. Projekt je zaměřen na vytvoření dvou regionálních center setkávání, využívaných v oblasti kulturní, společenské, vzdělávací i volnočasové. Na projektu se podílí MAS Český Západ a MAS Kraj živých vod.

Centra jsou umístěna ve dvou sousedních obcích, přičemž každá náleží do jedné ze spolupracujících MAS. Dům U Haranta na náměstí v Bezdružicích nabí zázemí pro pořádání výstav, kulturních vystoupení, středně velkých seminářů i jednání neziskových organizací a zahrnuje také prostory pro knihovnu. MAS Český Západ má zde sídlo a kanceláře. Dům U Kašpara ve Vidžíně poskytuje prostory spíš pro menší semináře, kurzy a besedy. Programová nabídka i samotný provoz obou center bude úzce provázaný a vzájemně se doplňující.

Dům u Kašpara byl delší dobu nevyužíván a jeho technický stav byl v mnoha ohledech nevyhovující. Vzhledem k rozsahu byly plánované stavební práce rozděleny do několika etap. Dům prošel kompletní rekonstrukcí části přízemí a vystavěly se opěrné zdi budovy. Dále se plánuje oprava vnější fasády, oprava střechy a rekonstrukce druhého podkrovního patra.


kc_kaspar_1

kc_kaspar_2

kc_kaspar_3

kc_kaspar_4
0
0
0
s2sdefault