Horní otročínský pramen je znám a využíván nejméně od 17. století, kdy se o něm zmiňuje Bohuslav Balbín jako o "pozoruhodné kyselce". Pramen je jímán nádherným dutým kmenem s letopočtem z roku 1819 (!)
v hloubce 70 cm. Vydatnost pramene je přibližně 2 l/min.
Na území Otročína se nachází celkem 5 minerálních pramenů, z nichž byl v minulosti využíván tento Horní pramen, dále Dolní pramen a Beránčí kyselka.

Obec Otročín má zájem o zpřístupňování krajiny a navracení drobných liniových prvků do ní. V minulosti došlo ke zcelení pozemků a k likvidaci cest, stromořadí i remízků.
Zmizela tak "útulnost" krajiny, všude se rozprostírají velké nedělené zemědělské pozemky...

 

Na cestě vedoucí k Horní otročínské kyselce bylo vysazeno 41 ks vysokokmenných místních odrůd ovocných dřevin. Vysazené dřeviny byly odborně ošetřeny, ukotveny ke kůlu a opatřeny dočasnou chráničkou před poškozením. Výsadba byla provedena 25.10.2008 v rámci akce Den živých vod. Před výsadbou byly účastníci seznámeni s problematikou a hodnotou krajinné zeleně i správným postupem výsadby. Výsadby se zúčastnilo pod odborným vedením zahradníků a zahradních architektů více jak 150 osob místních
i přespolních. Přípravu výsadbových míst zajistili obětavě členové Sboru dobrovolných hasičů z Otročína, rostlinný
materiál dodala Zahrada Teplá a 23/02 ZO ČSOP BERKUT.


otrocinsky1

otrocinsky2

otrocinsky3
0
0
0
s2sdefault