Integrovaná strategie MAS Kraj živých vod je v současné době po prvním kole věcného hodnocení na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde probíhá její další kontrola. Druhé kolo připomínek očekáváme v průběhu června 2017.

Pod níže uvedenými odkazy najdete jednotlivé části strategie a také povinné přílohy, které jsou její nedílnou součástí.

 

SCLLD Kraj živých vod a všechny přílohy najdete pod TÍMTO odkazem

 

Seznam příloh:

Příloha A - Mapa území a seznam obcí

Příloha B - Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha C - Analýza rizik

Příloha D - Finanční plán a indikátory programových rámců

Příloha E - Čestné prohlášení

Příloha F - Datová základna

 

Žádost o standardizaci MAS

Osvědčení o splnění standardů MAS

 

SCLLD po jednotlivých částech

Úvod

Analytická část

CHKO Slavkovský les

Minerální prameny

SWOT analýza

Strategická část

Akční plán

Programový rámec IROP

Programový rámec PRV

Programový rámec OPZ

Vazba priorit SCLLD na programové rámce a vazba na horizontální témata

Implementační část

Seznam příloh a zkratek

0
0
0
s2sdefault