MAS Kraj živých vod, z.s. připravila společně s MAS Vladař a MAS Krušné hory západ projekt Spolupráce
OBNOVA OBCÍ V POHRANIČÍ.
Žádost byla podána v červnu 2009 v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova. V prosinci jsme obdrželi informaci o přidělení dotace a v lednu bude podepsána Dohoda o přidělení dotace s SZIF.

Projekt byl směřován do Programu rozvoje venkova, osa IV. - Realizace projektů spolupráce
Celkový rozpočet projektu: 5.000.000,- Kč
MAS Kraj živých vod, z.s. je koordinační MAS v tomto projektu, její podíl činí 2.600.000,- Kč

Pro realizaci byla vybrána tato opatření:
III.2.1.1. Obnova a rozvoj obcí
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

V rámci projektu byla obnovena veřejná prostranství především v místních částech jednotlivých obcí v Karlovarském kraji. Byla provedena úprava zeleně, zpevněných ploch, instalace laviček, informačních panelů a v Bochově byla vytvořena naučná stezka, obnovena vyhlídka a úpraven Hladový vrch. V Tepličce bylo upraveno zázemí letního kina a na území MAS byla vybudována tři dětská hřiště.

Projekt byl realizován ve 28 osadách na území obcí:

Bečov, Bochov, Chodov, Teplička, Mnichov, Otročín, Úterý

0
0
0
s2sdefault