GRANTOVÝ PROGRAM MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD

 

Dr.ŽIVODA

 

Příjem žádostí v jarním kole 2018 byl ukončen 30. 4. 2018

 

Grantový program Dr.ŽIVODA je připravován a realizován ve spolupráci MAS Kraj živých vod a obcí i významných firem sídlících na jejím území a je výrazem společného zájmu veřejného sektoru a soukromého sektoru na zlepšování podmínek života v našem regionu. Cílem programu je obohatit nabídku kvalitních kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí s důrazem na děti a mládež a zároveň zvýšit zájem dětí a mládeže o dění v jejich obci i kraji a podpořit sounáležitost s územím.

 

Podpořeny budou projekty, které se realizují od 1. 7. 2018 do 30. 11. 2018

 

Podrobné informace naleznete zde v Pravidlech pro jaro 2018

 

MAS Kraj živých vod podporuje aktivity fyzických osob, neziskových organizací i veřejných subjektů na území MAS Kraj živých vod v následujících oblastech:

 

NAZDAR KAŠPAR

Podporovány budou konkrétní akce iniciované a realizované různými skupinami mládeže ve věku 15 - 30 let. Může se jednat např. o dobrovolnické brigády na údržbu drobných památek či vytváření míst pro setkávání mladých, umělecké workshopy, kulturní a sportovní aktivity, exkurze, soutěže, volnočasové aktivity apod. Cílem je podpořit zájem mládeže o region, kde žijí a povzbudit ji k vlastní angažovanosti v jeho rozvoji. Veškeré aktivity musí být realizovány dobrovolnicky.

Poskytnutou podporu lze využít na pořízení materiálu, drobného vybavení a honoráře lektorů a účinkujících v přímé souvislosti s danou iniciativou.

O podporu ve výši 3-10 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku 15 – 30 let, neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží a příspěvkové organizace obcí.DOBRÁ RADA NAD ZLATO

Podporováno bude zapojování odborníků do přípravy a realizace projektů, pořádání architektonických, uměleckých a ideových soutěží, spolupráce se studenty vysokých škol apod. Může se jednat např. o spolupráci s architekty, konstruktéry, designéry a dalšími zkušenými odborníky, jejichž vstup do řešení daného problému přinese nové nápady, vhodnější řešení apod., ať už se jedná např. o řešení úprav veřejných prostranství v obci, návrh orientačního systému či design produktu. Cílem je podpořit využívání konzultací s odborníky na danou problematiku a jejich přirozené zapojení při řešení problémů a tím zvýšení kvality práce místních subjektů.

Poskytnutou podporu lze využít na honorář odborníka, případně pokrytí souvisejících nákladů (cestovné, tlumočení, tisk podkladů, výroba makety navrženého řešení, …).

O podporu ve výši 3-10 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace nebo příspěvkové organizace obcí.

 

VESELÁ KOPA

Podporovány budou vybrané kulturní a sportovní akce přístupné široké veřejnosti v rámci širšího okolí (nikoliv akce vyloženě lokálního charakteru – poutě, dětské dny apod.). Může se jednat např. o různé slavnosti, festivaly, turnaje apod. Cílem je zvýšit kvalitu pořádaných akcí regionálního významu.

Poskytnutou podporu lze využít na honorář účinkujících nebo služby pro technické zajištění akce.

O podporu ve výši 3-10 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku od 18 let, neziskové organizace, zabývající se kulturou a sportem a příspěvkové organizace obcí.

 

VRABEC V HRSTI

Podporován bude nákup neinvestičního vybavení pro činnost neziskových organizací. Může se jednat např. o stejnokroje, kostýmy, sportovní náčiní, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, nářadí apod. Cílem je vytvořit lepší podmínky pro činnost místních neziskových organizací.

Poskytnutou podporu lze využít na pořízení schváleného neinvestičního vybavení, které bude v majetku dané organizace.

O podporu ve výši 3-10 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace (nikoliv příspěvkové org.) a jednotlivci (fyzické osoby) ve věku 15 – 30 let.

 

Formulář žádosti o podporu 2018

Formulář závěrečného vyúčtování podpory 2018

Podrobná pravidla jaro 2018

 

Více informací na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

0
0
0
s2sdefault