VH 2019 pozvanka

 

 

Informační seminář k připravované

Výzvě MAS KŽV č. 4 pro PRV

se koná dne 11. 12. 2019 od 9.00 hod. na MÚ Všeruby.

Informace budou zaměřeny na žadatele ve Fichi 8 Rozvoj venkova.

Pozvánka s programem semináře

 

 

Informační semináře k vyhlášeným

Výzvám MAS KŽV č. 7 a 8 pro OPZ

se konají dne 10. 12. 2019 v kanceláři MAS Kraj živých vod, z. s.

Masarykovo náměstí 143, 364 61

od 9.00 hod. – pro 7. výzvu OPZ Pracovní příležitosti na venkově III

od 11.00 hod. – pro 8. výzvu OPZ Zapojení obyvatel do života v obcích III

Pozvánka na informační seminář k 7. výzvě

Pozvánka na informační seminář k 8. výzvě

 

Kraj živých vod, z. s.

Manažeři MAS Kraj živých vod, z. s. a Svazku obcí Slavkovský les jsou finančně podporováni Karlovarským krajem. Děkujeme.

iv kraj tit

Základní platformou pro vznik MAS Kraj živých vod, z.s. byl Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova, jenž vznikl v roce 1995. O deset let později se stal zakládajícím členem MAS Kraj živých vod, z.s. V té době měl svazek obcí již bohatou zkušenost s místními nevládními organizacemi i podnikatelskými subjekty, se kterými realizoval celou řadu drobných projektů na území svých.

Místní akční skupina (MAS) je nezisková organizace, jejímiž členy jsou podnikatelské subjekty, neziskové organizace a obce i svazky obcí v daném území. Toto naše místní partnerství funguje na principu metody LEADER a společným cílem všech členů je rozvoj venkovského území. Na základě veřejných diskuzí a jednání pracovních skupin zpracovala MAS Kraj živých vod rozvojovou strategii, kterou se snaží naplňovat prostřednictvím vlastních projektů, či projektů jednotlivých subjektů z území.

Spolupráce podnikatelů, neziskových organizací a obcí při tvorbě rozvojových dokumentů a studií vyústila v postupnou realizaci integrovaného projektu Kraj živých vod, s nímž bylo započato v roce 2006 a postupně je realizován do dnešních dnů.

Územní působnost MAS kraj živých vod se od roku 2005 nijak zvlášť neměnila, výraznější je v posledních letech přijetí obcí z bývalého okresu Plzeň – sever – Všeruby, Zahrádka a Nevřeň. V době přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 2014-2020 se ještě zapojila obec Útvina z Karlovarského kraje, která do té doby nebyla v území žádné MAS.

V současné době MAS působí na území 21 obcí (14 v Karlovarském a 7 v Plzeňském kraji).

Celková rozloha území MAS Kraj živých vod činí přes 613 km2

Celkový počet obyvatel na území MAS je 13343 obyvatel

 

Co je Leader?

LEADER: Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Régionale

v českém překladu: Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova

LAG je Local Action Group (anglický název)

v českém překladu: Místní akční skupina, u nás se používá zkratka MAS

 

Propojení aktivit rozvíjejících venkov při dodržování těchto principů:

1/ společná strategie oblasti

2/ místní partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru

3/ přístup zdola-nahoru

4/ integrované akce

5/ inovační přístup

6/ spolupráce

7/ síťování

 

Program Evropské unie na podporu venkova, určený pouze pro venkovské oblasti s geograficky homogenním územím a s počtem obyvatel od 10 000 do 100 000, kde je hustota max. 150 obyvatel/km2 , do regionu nesmí být zahrnuta města nad 25 000 obyvatel 

Co je cílem Leaderu:

zvýšení kvality života ve venkovských oblastech 

Co nejlepší a nejšetrnější využití přírodních a kulturních zdrojů. 

Podpora místních výrobků a vytváření pozitivního podnikatelského prostředí. 

Využití nových technologií tak, aby místní výrobky a služby byly schopné obstát v konkurenci na evropském trhu. 

Posílení venkovské komunity a její schopnosti vzájemné spolupráce. 

 

Čím je Leader výjimečný?

Je založen na místním partnerství obcí, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, škol, aktivních občanů… 

Dává tedy dohromady pestrou skupinu lidí, kteří společně přemýšlejí o rozvoji regionu v dlouhodobém měřítku, je založen na rozvojové strategii venkovské oblasti, kterou vytvářejí místní lidé, podle místních potřeb a sami určují, co jsou místní problémy a kam mají být poskytnuty finanční prostředky. O rozdělení peněz se tedy nerozhoduje ve státní agentuře v Praze, ani v krajské či městské samosprávě, nýbrž v Místní akční skupině.

0
0
0
s2sdefault