prv

V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ VYHLÁŠENA ŽÁDNÁ VÝZVA

 

Programový rámec PRV

Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Pro zemědělce a další aktéry na území MAS Kraj živých vod je v PRV na současné období 2014-2020 připraveno téměř 30 mil. Kč. Míra podpory pro žadatele činí 45 až 100 %, dle charakteru žadatele a zaměření (Fiche).

Jedná se především o podporu:

F1 Rozvoj zemědělských podniků
F2 Zpracování zemědělských produktů
F3 Lesnická infrastruktura
F4 Zemědělská infrastruktura
F5 Využití místních zdrojů, rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu
F6 Využití lesů pro cestovní ruch
F7 Vzdělávání, informace a výchova pro udržitelný rozvoj

Pravidla pro poskytování dotace

Pravidla pro žadatele pro operaci 19.2.1

Dokumenty k hodnocení projektů na MAS


Vnitřní směrnice - Způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zajištění transparentnosti
Čestné prohlášení osoby podílející se na výběru Žádostí o dotaci
Jednací řád Výběrové komise

INFORMACE A ODKAZY PRO ŽADATELE

Žádost o dotaci lze vygenerovat a stáhnout pouze z uživatelského účtu žadatele z Portálu farmáře.

Žadatelům, kteří zatím nemají účet v Portálu farmáře doporučujeme prostudovat postup a vyplnit Žádost o přístup, kterou doporučujeme následně osobně podat na pracovištích SZIF v Karlových Varech, Chebu nebo Plzni. Pokud jsou doloženy všechny potřebné dokumenty, zřízení přístupu probíhá zpravidla na počkání.

Dále doporučujeme seznámit se s postupem pro vygenerování a stažení Žádosti o dotaci z Portálu Farmáře. Žádost o dotaci lze vyplňovat pouze v programu Adobe Acrobat Reader verze 8.1, který lze stáhnout zdarma.

U projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 500.000 Kč bez DPH doporučujeme seznámit se s textem Příručky pro zadávání veřejných zakázek - na stránkách szif.cz.

KONTAKTNÍ OSOBY PRO INFORMACE A KONZULTACE ŽÁDOSTÍ
Zaměstnanci MAS poskytují konzultace k výše uvedeným tématům zdarma. Připravujete-li projekt nebo máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat:

RNDr. Marek Belza, tel:+420 728 652 643, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

0
0
0
s2sdefault