Rok 2015 Krašov

Na kole mikroregionem Krašov II.

Podpořeno Plzeňským krajem z dotačního titulu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2015“

Tento projekt navazuje na velmi úspěšnou realizaci z roku 2013, kdy Plzeňský kraj podpořil vyznačení první cyklistické trasy 2293 územím Svazku obcí Krašov. Účelem navazujícího projektu je doplnění a zkvalitnění cykloturistické infrastruktury na území obcí, které se nacházejí v okrese Plzeň-sever. Očekávaným důsledkem vybudování nových odpočívadel a specifického cyklistického mobiliáře bude atraktivnost regionu z hlediska cestovního ruchu, především potom šetrné turistiky. Mobiliář bude osazován na místech, kterými prochází již existující turistické trasy a plánované dvě nové cyklostrasy, nebo v místech, odkud lze vyrazit za kulturními i přírodními zajímavostmi v okolí jednotlivých obcí.

První z navrhovaných cyklotras propojí a lépe zprůjezdní území v těsném sousedství hranic Karlovarského a Plzeňského kraje. Trasa je plánována jako propojka mezi 2233 z Kláštera v Teplé a z Kláštera Nový Dvůr, kde na hranicích krajů dojde k zahájení nového značení trasy přes Úterský potok, Žernovník, Bezvěrov, Služetín a Buč a dále okolím Chlumské hory až do Manětína (č.352). Tato cyklostezka propojí dvě turisticky velmi významná a navštěvovaná místa a přispěje k větší návštěvnosti území mezi těmito vyhlášenými lokalitami. Druhá stezka je navržena jako propojka mezi Konstantinovými Lázněmi a přírodním parkem Manětínska od Ostrova u Bezdružic (č.2214) přes Pláň, Štipoklasy a Vojtěšín k Melchiorově Huti (č.2293). Tato trasa je atraktivní z hlediska velkého počtu zachovaných objektů lehkého opevnění na plzeňské čáře z předválečného období, kdy je možné navštívit Pevnostní areál Pláň. Od obce Štipoklasy se návštěvníci nachází v území Přirodního parku Manětínska, který je vyhledávanou rekreační lokalitou. Mobiliář uýmístěný v blízkosti stávajících i nových turistických tras bude sloužit pro větší pohodlí návětěvníků i místních obyvatel. Realizace projektu počítá se zapojením místních samospráv jako vlastníků pozemků, na kterých se bude mobiliář instalovat, místních živnostníků při jejich výrobě a také se počítá se zapojením široké veřejnosti při potřebných úpravách a úklidech prostor, kde se bude mobiliář nacházet. Dalším a poměrně důležitým dopadem projektu tak bude zapojení veřejnosti do dění v obci a jejím okolí, zvýšení povědomí o zajímavostech, které může daný region nabídnout nejen turistům, ale i místním.

 

Plánované značení nových cyklotras:

Ostrov Konst L melchiorka

 

žernovník manetín