Oživení obcí v pohraničí

Oživení obcí v pohraničí II. - fotodokumentace

MAS Kraj živých vod, z.s.
PROJEKT SPOLUPRÁCE, IV.2.1.
VÝSTUPY PROJEKTU      
Sídlo OÚ   Příslušné obce Popis
KARLOVARSKÝ KRAJ      
OVESNÉ KLADRUBY OO_NR1 Ovesné Kladruby Záchrané práce na objektu bývalé školy
TEPLIČKA OO_NR2 Teplička Obnova místních komunikací
Dětské hřiště
ÚTERÝ OO_NR3 Olešovice Úprava návsi v obci Olešovice
BEZVĚROV OO_NR4 Světec Úprava centrálních prostor obcí
ÚNEŠOV OO_NR5 Úněšov Obnova chodníků


Ovesné Kladruby - Záchranné práce na objektu bývalé školy
Před...

po...

Teplička - Obnova místních komunikací
Před...

po...

Teplička - Dětské hřiště
Po...

Úterý - Úprava návsi v Olešovicích
Před...

Bezvěrov - Úprava centrálních částí obcí
Světec - před...

po...

Dolní Jamné - před...

po...


Chudeč - před...

Úněšov - Obnova chodníků
Před...

po...