KRAJ ŽIVÝCH VOD II

Kraj živých vod II. je projekt, který navazuje na předchozí projekty a iniciativy jak jednotlivých partnerských MAS, tak především na vzájemnou spolupráci při společném rozvoji území. Je pokračováním projektu spolupráce "Kraj živých vod" (2009 - 2011), kdy se tímto projektem na předešlé aktivity navazuje a dále se rozvíjejí. Kvalitní spolupráce mezi MAS Kraj živých vod, z.s. a MAS 21 se rozšířila i o MAS Krušné hory - západ, kdy byly předávány zkušenosti s aktivním zapojováním dětí, mládeže i místních obyvatel do postupné obnovy a především ochrany kulturního a přírodního dědictví jedním z hlavních výstupů projektu. Cílem projektu byla obnova místního fenoménu minerálních pramenů, vyznačení další etapy naučné stezky a umístění informačních tabulí na železničních stanicích regionální tratě Karlovy Vary – Mariánské Lázně a další aktivity

Projekt byl opět financován z PRV IV.2.1. a podíl MAS Kraj živých vod, z.s. byl 1.208.700,- Kč, kdy naše MAS byla koordinační místní akční skupinou.

Projekt byl realizován v letech 2012-2013. V současné době probíhají kontroly ze strany platební organizace.

Bylo dokončeno značení II. etapy naučné stezky od Oriony, přes Služetínskou kyselku, Číhanské prameniště, přes Tisovou a Poutnov k Otročínskému hornímu prameni.

V rámci projektu byl obnoven Služetínský pramen.

Během realizace probíhalo několik společných akcí pro širokou veřejnost, kdy byli návštěvníci seznámeni s historií regionu i postupnou obnovou minerálek.

Největší akcí byl zářijový Den v kraji živých vod, kdy na 200 účastníků navštívilo realizace na území všech tří MAS

.