KRAJ ŽIVÝCH VOD I

Projekt Kraj živých vod byl realizován ve spolupráci MAS Kraj živých vod, z.s. a MAS 21, které působí na území CHKO Slavkovský les v pramenné oblasti Mariánskolázeňska. Realizace probíhala v letech 2010 -2011 a na území MAS Kraj živých vod, z.s. došlo především k vyznačení I. Etapy naučné stezky, doplnění a aktualizaci studie Prameny, která se podrobně zabývá minerálními vývěry v území a samozřejmě byly také obnoveny některé vybrané prameny.

Cílem projektu bylo pečovat a rozvíjet toto přírodní bohatství, které formovalo kulturní dědictví regionu a prezentovat jej včetně náležité osvěty.

Projektová idea vycházela z komunitního plánování zúčastněných MAS, i konkrétních expertních studií. Konkrétně se jednalo o studii „Prameny“, kterou zpracovala pro své území MAS Kraj živých vod, z.s. (2006) a Územní studii Střela, která se vytvářela v letech 2007 – 2008 pro jihovýchodní část Karlovarského kraje, stejně tak jako z Analýzy vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje, která zahrnuje území obou MAS a jejímž zadavatelem byl Karlovarský kraj a výsledkem bylo doporučení a návrhy projektových záměrů vedoucích ke stabilizaci obyvatelstva a zkvalitnění života ve venkovských oblastech.

 V rámci hlavního opatření, tedy ochrany a rozvoje kulturního dědictví, se počítalo se stavební obnovou a zhodnocením kulturního dědictví venkova – kulturních prvků venkovské krajiny a obcí – tematicky souvisejících s vodou (kašny, vodní nádrže, nádrže, prameny, vývěry minerálek, vč. souvisejících infrastruktury, ploch, apod.).

Doplňkovým opatřením byla podpora cestovního ruchu. Vytvořila se pěší turistická trasa od Reitenbergerova pramene k prameni Oriona přes Křepkovický pramen. Součástí vyznačení trasy bylo vybudování základní doprovodné infrastruktury (směrovky, informační tabule, značení…)
  
    Oriona před obnovou                                                 Oriona po obnově

    Křepkovický pramen před                                            Křepkovický pramen po