Geografické informace

Z geografického hlediska můžeme rozdělit působnost MAS Kraj živých vod, z.s. do dvou krajů – Karlovarského a Plzeňského. Významnými přírodními oblastmi jsou CHKO Slavkovský les, která zasahuje do území většiny obcí MAS Kraj živých vod, z.s. v Karlovarském kraji, a Přírodní park Manětínská, který v sobě zahrnuje zhruba polovinu obcí v působnosti MAS Kraj živých vod, z.s. na území kraje Plzeňského.

Z hlediska přírodních podmínek leží popisovaný region ze své severní strany na Tepelské vrcho-vině a jejích třech podcelcích: na Toužimské plošině, Bezdružické a Žlutické vrchovině. Směrem na jih zasahuje do Rakovnické pahorkatiny a hlavně do jejího podcelku Manětínská vrchovina. Nadmořská výška velmi členitého území se pohybuje v rozmezí 425 – 800 metrů nad mořem.

Území MAS Kraj živých vod, z.s. lze rozdělit také na dvě kategorie, kdy ani tak není vnímána hranice krajů, ale spíše dostupnosti a nabídka služeb související s hustotou osídlení dané oblasti. Průměrný počet obyvatel na jeden kilometr dosahuje sotva jednadvaceti lidí, což je hluboko pod celostátním průměrem. Oblast MAS Kraj živých vod, z.s. začíná v severní části Karlovarského kraje obcemi, které jsou pohodlně dostupné po rychlostních komunikacích a komunikacích první třídy. Jde o Sta-novice, Kolovou; na hlavním tahu z Karlových Varů do Prahy (R6) patří do zájmového území MAS město Bochov se svými místními částmi a obec Stružná. Další obce se rozkládají v okolí hlavního tahu z Karlových Varů do Plzně (I/20) a jsou to: Teplička, Bečov nad Teplou, Chodov, Krásné Údolí, Útvina a Kolová. Dále navazují obce již v Plzeňském kraji a to Bezvěrov, Krsy, Úněšov, Zahrádka, Všeruby a Nevřeň.

Do pomyslné druhé skupiny patří obce, které leží v centrální části CHKO Slavkoský les a jsou pří-stupné po místních komunikacích a nebo silnicích druhé třídy. Celé toto území také protíná želez-niční trať z Karlových Varů do Mariánských Lázní. K těmto obcím patří: město Teplá, obce Otročín, Mnichov, Prameny, Ovesní Kladruby a z Plzeňského kraje město Úterý.

MAS Kraj živých vod, z.s. přímo sousedí s dalšími místními partnerstvími: MAS Sokolovsko, MAS 21, MAS Český západ – místní partnerství, MAS Světovina a MAS Vladař.
MAS KŽV 2015