Turistické informace

PŘÍRODA - PAMÁTKY - LIDÉ

 

 

HRAD A ZÁMEK BEČOV NAD TEPLOU

Hlavním turistickým lákadlem Bečova nad Teplou je bezesporu soubor výjimečných historických a uměleckých architektur, z nichž nejcennější je gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek. Od roku 2002 je zde veřejnosti trvale prezentována unikátní románská ostatková schránka - relikviář sv. Maura. Druhá nejcennější zlatnická památka České Republiky.

 

KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ TEPLÁ

Klášter je nejvýznamnější tepelskou památkou, založen byl v roce 1193. Hned z počátku umožnil osídlení původně velmi řídce obydlené oblasti a po staletí pak byl duchovním, kulturním, vědeckým, ale také hospodářským centrem celého kraje. V roce 1950 byl zrušen a stal se kasárnami Československé lidové armády. Knihovna a muzeum byly od roku 1958 zpřístupněny veřejnosti. Od roku 1990, kdy byl klášter navrácen původnímu majiteli, řádu premonstrátů, postupně probíhá rekonstrukce celého areálu. V kostele jsou pravidelné bohoslužby, objekt je přístupný turistům k prohlídkám a konají se zde koncerty, výstavy a další kulturní akce. Nejstarší, dodnes dochovanou, architektonickou částí je románsko-gotický trojlodní halový kostel Zvěstování Panny Marie. Na přelomu 17. a 18. století postavil Kryštof Dientzenhofer na místě původních gotických budov, zničených požárem, barokní prelaturu a konvent (jižní křídlo). Hospodářské budovy vznikaly postupně v 15. - 19. století. Zajímavostí je klášterní knihovna, která je co do počtu svazků druhá největší v České republice. Při klášteru se nachází také park, který je v poslední době znovu upravován.

 

 

 

...že okolí Teplé, v kterékoliv části, ať v kopcích, údolích nebo lesích, u cest i mimo cesty, je tak přesycené kyselkami, že je nelze spočítat...             

                Bohuslav Balbín, Miscellanea historica regni Bohemiae, 1679-1687

 

 

MAS Kraj živých vod, z.s. je velmi aktivní v oblasti šetrného cestovního ruchu na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Od roku 2006 průběžně realizuje projekt Kraj živých vod, jehož cílem je vyhledání, dokumentace a realizace komplexní obnovy minerálních pramenů a jejich okolí na území MAS Kraj živých vod, z.s.

Připraveny jsou projekty nových turistických tras, úpravy místních komunikací a přístupových cest. Součástí projektu jsou i drobné stavby - odpočinkové altány, vyhlídky a chodníky.

 

Celková délka naučné stezky Krajem živých vod je více než 70 km a měla by být kompletně vyznačena a zpřístupněna v roce 2015.

Projekt Kraj živých vod navazuje na dlouholeté aktivity dobrovolníků, kteří se zasloužili o to, že mnohé minerální prameny nezanikly a dodnes vyvěrají na svých prapůvodních místech.

 

V letech 2010 a 2012 získala MAS Kraj živých vod, z.s. dotace z Programu rozvoje venkova na realizaci projektu Kraj živých vod a Kraj živých vod II. Z těchto dotací byly realizovány úpravy Reitenbergerova pramene, Křepkovické kyselky, Posečské kyselky, pramene Oriona a Služetínské kyselky.

V průběhu let 2006 - 2013 bylo obnoveno a zpřístupněno na dvacet různých pramenů minerálních i prostých vod a každoročně je podpořena Karlovarským krajem úprava jednoho minerálního pramene.

 

 

KRAJEM ŽIVÝCH VOD od roku 2006.

2006 -    mapování a studie Prameny

2007 -    Siardův pramen u Mnichova

2008 -    Horní otročínský pramen

2009 -    Železitý pramen v Bochově

2009 -    I. etapa naučné stezky Kraj živých vod

2010 -    Reitenbergerův pramen u Úterý

2010 -    Novoveská kyselka

2010 -    Oriona u Teplé

2010 -    Křepkovická kyselka

2010 -    Posečská kyselka

2011 -    Bečovské prameny a studánky

2011 -    Hadí studánka u Všerub

2012 -    Milhostovské mofety u Ovesných Kladrub

2012 -    Dřevohryzská kyselka

2012 -    II. etapa naučné stezky Kraj živých vod

2013 -    Studny v zaniklé osadě Umíř

2013 -    Podhorní kyselka

2013 -    Služetínská kyselka

2014 -    Studny na Umíři

2015 -    Obnova mobiliáře v Kraji živých vod

2016-     Posečská kyselka, přístup a mobiliář