Rok 2014 U Kašpara

Kurz keramiky

Kurz pro děti a dospělé z regionu se konal 4.5. Děti i dospělí se naučili točit na keramickém kruhu, glazovat a malovat již vypálené výrobky.

2014 05 kurz keramika2014 05 kurz keramika02

2014 05 kurz keramika03

Linoryt

Umělecko-řemeslný kurz "Linoryt" proběhl v 20.7. Účastníci se naučili techniku tisku linorytem. Tato technika tisku z výšky, které využívají principu tisku neodřezaných a neodrytých ploch. Děti si vyřezali obrázek do linolea na téma osobností, památek či pověstí z regionu a sami si ho pak vytiskli na papír.

2014 07 linoryt012014 07 linoryt022014 07 linoryt03

Den stromů

Mezinárodní den stromů se slaví 20. října. Tento podzimní svátek se slaví již od 19. století a do celého světa se rozšířil ze severní Ameriky. Workshop je inspirován aktivitou základních škol z KMAS, jejichž žáci mapovali památné stromy a historické aleje a obce Mikroregionu Konstantinolázeňsko pak provedly jejich arboristické ošetření. Přednáška byla tedy zaměřena na stromy, povídání o nich, o přírodě kolem nás, o lesích, o zvířatech žijících v lese a o rostlinách, které u nás v lese rostou a o jejich využití. Povídání bylo zakončené výletem do lesa, kde si děti posbírali materiál na výrobu velkoformátové koláže na téma "Den stromů".

2014 10 den stromů012014 10 den stromů02